Follicum AB (“Follicum” eller “Bolaget”), ett biotech bolag i klinisk fas som fokuserar på utvecklingen av en ny sorts peptid för stimulering av hårväxt, meddelar idag att ett abstract har blivit accepterat för en poster-presentation vid konferensen International Investigative Dermatology som äger rum i Orlando, USA 16-19 maj 2018.Abstractet kommer att presenteras av Follicums samarbetspartner ImaBiotech – en kontraktsforskningsorganisation (CRO) som tillhandahåller innovativa imaging-tjänster. Uppgifter om abstracted presenteras nedan.

Poster-session: Poster Display session.
Abstractets titel: Analysis of Mice Skin Distribution Using MALDI-MSI after Subcutaneous Injections of a Potent Novel Peptide Hair Growth Promoter, FOL-005.
Poster nummer: 128.
Länk till abstractet: klicka här

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jan Alenfall – VD, Follicum AB
Telefon: 046 19 21 97
E-post: info@follicum.com

Om ImaBiotech
ImaBiotech stöder läkemedelsindustrin med innovativa imaging-tjänster som förutspår vilken behandling som kommer att fungera i stratifierad population. ImaBiotech är en kontraktsforskningsorganisation (CRO) med två anläggningar en i Boston (MA) och en i Frankrike. Företaget erbjuder innovativa tjänster till läkemedelsforskningen för att ge bättre effektivitets- och toxicitetsbedömningar av läkemedel från prekliniska till kliniska steg, vilket ger bättre och säkrare läkemedel. www.imabiotech.com

Om Follicum AB
Follicum AB är ett biotech företag med fokus på forskning och utveckling av peptidbaserade läkemedel. Follicums primära fokusområde är stimulering av hårväxt, där företaget i en nyligen genomförd klinisk prövning visat mycket lovande resultat med produktkandidaten FOL-005. Inom diabetes har läkemedelskandidaten FOL-014 visat sig öka insulinfrisättningen i pre-kliniska modeller. Bolaget grundades 2011 och är baserat i Lund, Sverige. Follicum noterades på AktieTorget 2014 och handlas under FOLLI.  www.follicum.com

Öppna nyhet