Aktiespararnas analys av Follicum AB tillgänglig

11 april, 2016

Aktiespararnas analys av Follicum AB tillgänglig

Idag, den 11 april 2016, publicerades en analys av Follicum AB, utförd av Aktiespararna, på http://www.aktiespararna.se/analysguiden. Analysen finns även tillgänglig här nedan och på Sedermera Fondkommissions hemsida (www.sedermera.se).

>Analysguiden Follicum

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jan Alenfall, VD
Telefon: +46 (0)46 19 21 97
E-post: info@follicum.com