Follicum har lämnat in ansökan om start av klinisk fas I/II a-studie till det tyska läkemedelsverket, BfArM,  samt till etikkommittén.  Follicum avser, under förutsättning att ansökan godkänns, inleda studien runt årsskiftet 2015/2016.

Planering av den kliniska fas I/IIa-studien och insändandet till myndighet och etikkommitté har skett i samarbete med Clinical Research Center for Hair and Skin Science (”CRC”) i Berlin, Tyskland. Besked från BfArM angående ansökan beräknas före årsskiftet. Beroende på beskedet har Follicum för avsikt att inleda den kliniska fas I/IIa-studien kort därefter, som tidigare kommunicerat, runt årsskiftet 2015/2016.

Syftet med Follicums kliniska fas I/IIa-studie är att i första hand testa säkerhet avseende bolagets läkemedelskandidat FOL-005, men även att undersöka effektparametrar. Den planerade studien är beräknad att omfatta i storleksordningen 30 personer och behandlingen görs på friska försökspersoner. Bolaget avser att slutföra den kliniska studien under 2016 samt kommunicera resultaten under samma år.

Nu har Follicum och CRC för avsikt att som nästa steg, under oktober 2015, enligt sedvanlig praxis, teckna ett samarbetsavtal angående det kompletta genomförandet av Follicums kliniska fas I/IIa-studie.

VD Jan Alenfall kommenterar
– Inlämnandet av ansökan är en fantastisk milstolpe för Follicum och innebär att vi är ännu ett steg närmre genomförande av den planerade kliniska fas I/IIa-studien.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jan Alenfall, VD
Telefon: +46 (0)46 19 21 97
E-post: info @ follicum.com