Follicums årsstämma hålls den 13 juni 2016 kl 10.00 på Scheelevägen 22 i Lund.

Mer information