Artikel från Lunds universitet: Hårresande forskning kan leda till ny diabetesbehandling