BioStock publicerade den 17 december 2019 en artikel om Follicum, som återges nedan i sin helhet.

Igår erhöll Follicum ett formellt patentgodkännande från US Patent and Trademark Office som skyddar hårprojektet FOL-005 till och med 2032. Lund-bolaget driver även ett diabetesprojekt där tidigare prekliniskt studier har påvisat en förmåga att öka insulinfrisättningen på β-celler isolerade från djur. Idag offentliggjorde bolaget nya ex vivo-resultat som bekräftar denna förmåga, den här gången i studier med mänskligt material.

Follicum utvecklar peptidbaserade läkemedel och dess huvudprojekt, FOL-005, är på väg att påbörja sin andra fas II-studie inom håravfall (alopecia). Igår kom beskedet att US Patent and Trademark Office formellt godkänt en s.k. Continuing Patent Application, vilket är en uppföljningsansökan på ett redan befintligt patent. Redan i september erhöll Follicum besked om det stundande patentgodkännandet, som nu alltså blivit verklighet och skyddar FOL-005 på den amerikanska marknaden fram till och med år 2032.

Follicums vd Jan Alenfall kommenterade beskedet i ett pressmeddelande:
– Som tidigare nämnts är USA en av de absolut största marknaderna för Follicum, varför detta formella patentgodkännande är av stor betydelse för oss och ett viktigt steg i vår globala patentstrategi. Vi arbetar fortlöpande med att strategiskt utöka vår patentportfölj inom våra nyckelmarknader.

Jan Alenfall, VD Follicum
Jan Alenfall, VD Follicum

Avancerar på dubbla fronter
Utöver hårprojektet avancerar man också inom området för diabetesbehandling. Bolagets diabetesprojekt inleddes 2017 efter att man av en slump snubblat över upptäckten att en av bolagets peptidklasser ökade insulinproduktionen i bukspottkörteln i djurmodeller.

Sedan dess har Follicums diabetesprojekt kunnat konstatera flera prekliniska framgångar då man i in vivo-studier påvisat förmågan att öka insulinproduktionen med samma, eller till och med högre, hastighet som en vanligt förekommande GLP-1-receptoragonist. Dessutom antyder in vitro-data att peptiderna har förmågan att förstärka insulinnivåerna vid stigande blodsockerkoncentrationer genom att skydda bukspottkörtelns β-celler.

Vill minska diabeteskomplikationer
Flera aktiviteter understödjer den pågående prekliniska utvecklingen av Follicums diabetesprojekt, som syftar till att utveckla effektiva diabetesbehandlingar med lägre risk för komplikationer. Individer med diabetes har en nedsatt blodsockerkontroll på grund av defekt insulinsignalering. Utan adekvat behandling, eller när behandlingseffekten avtar – vilket ofta är fallet med dagens behandlingsalternativ – kan sjukdomen resultera i allvarliga följdsjukdomar såsom kardiovaskulär sjukdom, njursvikt, fetma, blindhet och diabetiska fotsår. Follicum vill minska risken för dessa komplikationer genom en effektiv blodsockerkontroll i kombination med förebyggande effekter på de olika diabetesrelaterade komplikationerna.

För detta arbete har Follicum etablerat samarbete med den världsledande diabetesforskaren Jan Nilsson, som är verksam vid Lunds universitet och som har erhållit anslag från Novo Nordisk Foundation för att bedriva prekliniska studier med Follicums diabetespeptider. Därtill har bolaget erhållit ett anslag från det prestigefyllda diabeteskonsortiet LUDC-IRC, som Follicum är en del av, för att finansiera ett tvåårigt post-doc-projekt som syftar till att undersöka verkningsmekanismerna i diabetespeptiderna närmare och som inleddes i mitten av 2019.

Bekräftar tidigare resultat, nu i mänskligt material
Idag tog bolaget ännu ett steg i den prekliniska utvecklingen när man kunde rapportera positiva ex vivo-data. Två studier som utvärderat förmågan hos peptider att inducera insulinsekretion i Langerhanska öar från mänskliga donatorer har visat positiva effekter på insulinfrisättning – de första studierna i mänskligt material. I ex vivo-studierna kunde peptiderna frisätta insulin i en hastighet som är jämförbar med den i en GLP-1-analog, vilket bekräftar de tidigare resultaten från djurmodellen. Det är betryggande att Follicum kunnat reproducera resultat från djurmodeller i mänskligt material då det aldrig finns några garantier för att resultat från djurmodeller kan överföras till människor, varför de aktuella studieresultaten sänker risken i projektet.

– Vi är mycket glada över att kunna rapportera dessa resultat från två olika lab. Det är viktigt att rapportera effekter i mänskligt material i ett tidigt skede. Resultaten från dessa studier visar att Follicums peptider är lika potenta som en GLP-1-analog i humant material, säger Jan Alenfall.

Ett steg närmare utlicensiering
follicum_logo-03De två ex vivo-studierna genomfördes genom två olika samarbeten, den ena med Lunds universitet och den andra genom ett samarbete med den schweiziska utvecklaren av cellbaserade analyslösningar, InSphero. Förutom de rapporterade studierna har Follicum flera pågående prekliniska studier som ytterligare undersöker det terapeutiska värdet av dess diabetespeptider vid olika diabetesrelaterade komplikationer.

Dagens besked bekräftar att Follicums utveckling av en peptidbaserad diabetesbehandling och dess komplikationer fortskrider enligt plan och tar bolaget ett steg närmare målet att utlicensiera projektet. Något bolaget tidigare signalerat att man är öppen för att ingå redan under preklinisk utveckling.

Läs artikeln på BioStocks webbsida

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.