BioStock publicerade den 3 juni 2021 en artikel om Follicum, som återges nedan i sin helhet.

Mångas förhoppningar kring Follicums håravfallsprojekt släcktes i maj när bolaget presenterade top line-resultat där läkemedelskandidaten FOL-005 inte visade någon signifikant effekt jämfört med placebo. Nytt hopp kring projektet tändes under onsdagen då bolaget uppdagade att möjliga felaktigheter begåtts vid analysen av resultatet, vilket fick aktien att rusa. Nu inleds en extern genomgång av studieresultaten och bolagets vd Kim Arvid Nielsen vill inte ta ut något i förskott innan den är genomförd.

follicum_logo-03Lundabolaget Follicum utvecklar läkemedelskandidater som är baserade på vävnadsreparerande peptider. I huvudprojektet med läkemedelskandidaten FOL-005 för behandling av håravfall avslutade man nyligen en fas IIa-studie på 210 manliga patienter. Studiedeltagarna fick under fyra månader testa en krämliknande beredning i tre olika styrkor och har under studiens gång gjort regelbundna uppföljningar på någon av de tre tyska kliniker som ingått i studien.

Effekt vid tidigare studier
FOL-005 har i två tidigare kliniska studier visat effekt, där man administrerat kandidaten via intradermala injektioner. När Follicum i maj avrapporterade top-line-resultat från fas IIa-studien konstaterades dock att ingen signifikant effekt kunde påvisas jämfört med placebo. Resultatet innebar att någon vidare utveckling av kandidaten i den indikationen verkade osannolik.

Aktiemarknaden förhoppningsfull
Follicum har fortsatt sin djupare analys av studieresultaten och i den processen upptäckt att möjliga felaktigheter gjorts vid den första resultatanalysen. Därför har nu en oberoende granskare tagits in för att gå igenom samtliga studiedata. Bolaget poängterar att det i dagsläget är omöjligt att avgöra om den oberoende analysen kommer att leda till andra slutsatser än de som redan presenterats.

En strimma hopp kunde dock skönjas på aktiemarknaden där Follicums aktie under onsdagens handel steg med cirka 30 procent.

Vd kommenterar

Kim Arvid Nielsen, vd Follicum
Kim Arvid Nielsen, vd Follicum

BioStock kontaktade Follicums vd Kim Arvid Nielsen för att få höra hans syn på det senaste beskedet.

Hur ser du på de möjliga felaktigheterna i studieanalysen – kan man tolka det som att det finns hopp i håravfallsprojektet trots allt?
– Där vi står just nu är det ingen av oss som har en känsla av att den externa bedömningen som nu görs kommer att ge ett helt annat resultat än det som redan presenterats, så vi vill inte skapa något nytt hopp förrän vi har det slutliga resultatet framför oss.

Vad skulle det innebära för bolaget om det återigen fanns positiva utsikter för projektet?
– Det är en jättebra fråga som är svår att svara på innan vi vet vad det är för resultat vi faktiskt kommer att få ut av den här processen. Baserat på vad som kommer ut av den kommer vi att kunna se var vi står i nuläget, ifall det finns något i resultaten som vi kan ta med oss och som kan användas i framtiden.

Går det att säga något om när den oberoende analysen kan tänkas vara klar?
– Det är lite svårt att säga exakt då det inte bara är upp till oss. Det kommer att ta den tid det tar, men jag skulle gissa på att det kommer att ta upp till fyra veckor.

Läs artikeln på BioStocks webbsida

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.