BioStock publicerade den 9 mars 2020 en artikel om kvinnlig alopeci, som återges nedan i sin helhet.

Hårförlust är ett vanligt huvudbry och även om det inte nödvändigtvis innebär några allvarliga hälsokomplikationer kan stigmatiseringen och traumat vara påtaglig. Detta gäller särskilt kvinnor, en grupp som ofta försummas i diskussionerna kring alopecia. Idag, dagen efter Internationella Kvinnodagen, tittar vi närmare på hur håravfall påverkar kvinnor och den nya behandling som det svenska bioteknikbolaget Follicum har på gång.

Termen ’håravfall’ för ofta tankarna till en skallig man, och faktum är att håravfall påverkar mer än hälften av alla män över 50 år. I decennier har det pågått ansträngningar att hjälpa och minska det stigma och den psykologiska bördan förknippad med tillståndet hos män. Trots att visst stigma kvarstår, kan många män idag hantera tanken på att förlora håret, mycket tack vare dessa ansträngningar. Att en man var drabbad av håravfall sågs tidigare som ett svaghetstecken men har idag blivit mera accepterat.

Detsamma kan knappast sägas om kvinnligt håravfall, något som det sällan ens talas om. Ändå lider ungefär en av tre kvinnor av håravfall någon gång i livet. Till skillnad från den manliga versionen av samma tillstånd, har ytterst få ansatser gjorts för att minska bördan av håravfall hos kvinnor. Samhällets idéer om att kvinnor ska se ut och bete sig på ett visst sätt har snarare tvingat de drabbade att dölja sitt håravfall för att bevara sin kvinnlighet.

Håravfall hos kvinnor
Förekomsten av kvinnlig alopecia ökar med åldern och tillståndet förknippas ofta med en hormonell obalans. Det är nämligen så att efter menopausen upplever omkring 60 procent av kvinnor att de får tunnare hår. Men alopeci kan också debutera i tidig ålder, ibland redan i tonåren.

Även om hormoner tros spela en central roll för tillståndet är de exakta orsakerna fortfarande okända. Experter pekar ofta på stress – både emotionell och fysisk – som en avgörande bakomliggande orsak. När stressnivåerna ökar, stiger även nivåerna av hormonet kortisol och skapar en obalans i kroppen. Kroppen försöker då återställa hormonbalansen genom att skapa ett överskott även av andra hormoner jämfört med dess normala nivåer.

Att öka medvetenheten för att bryta stigmatiseringen

Ayanna Pressley, amerikansk kongressledarmot med alopecia. Bildkälla: The Root
Ayanna Pressley, amerikansk kongressledarmot med alopecia. Bildkälla: The Root

Även om tillståndet länge har förekommit i det dolda så har kvinnlig alopecia hamnat alltmer i rampljuset på senare tid, inte minst efter att den amerikanska kongressledamoten Ayanna Pressley, avslöjade att hon har alopecia tidigare i år. I en video berättade 45-åriga Pressley – välkänd som en del av ”The Squad”, en grupp om fyra färgade kvinnor som tagit plats i den amerikanska kongressen och som representerar den progressiva delen av det demokratiska partiet – sin personliga historia. Hennes offentliga framträdande som en hårlös kvinna omfamnades snabbt av hennes kollegor och har bidragit till att öka medvetenheten om kvinnlig alopecia.

I den sju minuter långa videon berättar Pressley om utmaningarna förknippade med att leva med alopecia och vikten av att kunna vara sitt sanna jag, inte minst i offentliga sammanhang:

»I had been waking up every morning to sink-fulls of hair. I did not want to go to sleep because I did not want the morning to come and be met with an image in the mirror, the image of a person who increasingly looked like a stranger to me. […] I felt naked, exposed, vulnerable. I felt embarrassed, I felt ashamed. […] I want to be freed from the secret, and the shame that that secret carries with it […] that’s why I think it’s important that I’m transparent with this new normal and living with alopecia.«

Tillgängliga behandlingar otillräckliga
Tillgängliga behandlingsalternativ kan klassificeras i två kategorier: lokala och systemiska läkemedel. Bland de topikala formuleringarna på marknaden är Minoxidil (Rogaine), som har visat effekt både hos män och kvinnor, vanligast. Det mest frekvent använda systemiska läkemedlet är Finasterid (Propecia), men det är bara godkänt för behandling av män. Båda dessa behandlingar har dock begränsad behandlingseffekt och de är dessutom förknippade med oönskade biverkningar – såsom irriterad hårbotten, oönskad hårväxt på angränsande hud i ansiktet och händerna, förhöjd hjärtrytm (takykardi) och minskad sexlust – vilka kan vara ganska påtagliga.

Follicum utvecklar ett alternativ
Follicum_FOL005_fasIIPå senare år har det dock gjorts nya framsteg och en alternativ behandling kan skymtas vid horisonten. Det svenska bioteknikbolaget Follicum utvecklar nämligen FOL-005 för behandling av både manlig och kvinnlig alopecia.

En injicerbar version av FOL-005 har indikerat likvärdig behandlingseffekt jämfört med såväl Minoxidil som Finasterid. Förra året tog Follicum fram en topikal formulering av FOL-005 och en fas IIa-studie, som ska genomföras i samarbete med Charité Clinical Research Center for Hair and Skin Science (CRC) i Berlin och med proDERM i Hamburg, har godkänts av både det tyska läkemedelsverket BfArM och den tyska etiska kommittén. Topline-data förväntas i slutet av Q4 2020, och en strategisk regulatorisk- och klinisk utvecklingsplan ska finnas på plats före årets slut.

Kampen för frihet
Ayanna Pressleys historia representerar miljontals kvinnor världen över som vill accepteras av samhället och inte behöva gömma hur de ser ut. Vägen dit har dock just börjat, och kampen kommer med all säkerhet bli både lång och utdragen.

Under tiden kan bolag som Follicum bidra genom innovation och intensivt arbete för att utveckla effektivare behandlingar för de som lider av alopecia. Kvinnor såväl som män.

Läs artikeln på BioStocks webbsida

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.