Nyheter

BioStock-artikel: Hoppfull kursrusning i Follicum efter misstänkt analysfel i håravfallsprojekt

BioStock publicerade den 3 juni 2021 en artikel om Follicum, som återges nedan i sin helhet.

Mångas förhoppningar kring Follicums håravfallsprojekt släcktes i maj när bolaget presenterade top line-resultat där läkemedelskandidaten FOL-005 inte visade någon signifikant effekt jämfört med placebo. Nytt hopp kring projektet tändes under onsdagen då bolaget uppdagade att möjliga felaktigheter begåtts vid analysen av resultatet, vilket fick aktien att rusa. Nu inleds en extern genomgång av studieresultaten och bolagets vd Kim Arvid Nielsen vill inte ta ut något i förskott innan den är genomförd.

follicum_logo-03Lundabolaget Follicum utvecklar läkemedelskandidater som är baserade på vävnadsreparerande peptider. I huvudprojektet med läkemedelskandidaten FOL-005 för behandling av håravfall avslutade man nyligen en fas IIa-studie på 210 manliga patienter. Studiedeltagarna fick under fyra månader testa en krämliknande beredning i tre olika styrkor och har under studiens gång gjort regelbundna uppföljningar på någon av de tre tyska kliniker som ingått i studien.

Effekt vid tidigare studier
FOL-005 har i två tidigare kliniska studier visat effekt, där man administrerat kandidaten via intradermala injektioner. När Follicum i maj avrapporterade top-line-resultat från fas IIa-studien konstaterades dock att ingen signifikant effekt kunde påvisas jämfört med placebo. Resultatet innebar att någon vidare utveckling av kandidaten i den indikationen verkade osannolik.

Aktiemarknaden förhoppningsfull
Follicum har fortsatt sin djupare analys av studieresultaten och i den processen upptäckt att möjliga felaktigheter gjorts vid den första resultatanalysen. Därför har nu en oberoende granskare tagits in för att gå igenom samtliga studiedata. Bolaget poängterar att det i dagsläget är omöjligt att avgöra om den oberoende analysen kommer att leda till andra slutsatser än de som redan presenterats.

En strimma hopp kunde dock skönjas på aktiemarknaden där Follicums aktie under onsdagens handel steg med cirka 30 procent.

Vd kommenterar

Kim Arvid Nielsen, vd Follicum

Kim Arvid Nielsen, vd Follicum

BioStock kontaktade Follicums vd Kim Arvid Nielsen för att få höra hans syn på det senaste beskedet.

Hur ser du på de möjliga felaktigheterna i studieanalysen – kan man tolka det som att det finns hopp i håravfallsprojektet trots allt?
– Där vi står just nu är det ingen av oss som har en känsla av att den externa bedömningen som nu görs kommer att ge ett helt annat resultat än det som redan presenterats, så vi vill inte skapa något nytt hopp förrän vi har det slutliga resultatet framför oss.

Vad skulle det innebära för bolaget om det återigen fanns positiva utsikter för projektet?
– Det är en jättebra fråga som är svår att svara på innan vi vet vad det är för resultat vi faktiskt kommer att få ut av den här processen. Baserat på vad som kommer ut av den kommer vi att kunna se var vi står i nuläget, ifall det finns något i resultaten som vi kan ta med oss och som kan användas i framtiden.

Går det att säga något om när den oberoende analysen kan tänkas vara klar?
– Det är lite svårt att säga exakt då det inte bara är upp till oss. Det kommer att ta den tid det tar, men jag skulle gissa på att det kommer att ta upp till fyra veckor.

Läs artikeln på BioStocks webbsida

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

BioStock-artikel: Follicums nye vd om nästa steg i bolagets utvecklingsresa

BioStock publicerade den 20 maj 2021 en artikel om Follicum, som återges nedan i sin helhet.

Kim Arvid Nielsen tillträdde nyligen som vd för forskningsbolaget Follicum, i en period där bolaget står vid ett viktigt vägskäl inför det fortsatta utvecklingsarbetet. BioStock har pratat med den nytillträdde vdn för att få hans syn på bolaget och för att få veta mer om vilka aktiviteter som kommer att vara viktigast under den närmaste tiden.

Lundabolaget Follicum utvecklar läkemedelskandidater som är baserade på vävnadsreparerande peptider. Portföljen består för närvarande av två huvudprojekt där kandidaten FOL-005 för behandling av håravfall kommit längst på utvecklingsresan. I det andra projektet utvecklas en kandidat som är tänkt att skydda insulinproducerande celler mot skador, och på så sätt minska risken för följdsjukdomar i samband med diabetes.

Genomför analys inför nästa steg i utvecklingen
follicum_logo-03I början av maj meddelade Follicum att topline-data från fas II-studien med FOL-005 som genomfördes under våren, inte visade signifikant bättre effekt i hårväxt jämfört med placebo. Någon ytterligare utveckling av kandidaten för generell behandling av håravfall verkar således osannolik. Bolaget kommer att analysera slutresultaten ytterligare, och fokuserar dessutom på att utforska möjligheterna att vidareutveckla FOL-005 mot andra indikationer där man fått lovande prekliniska resultat.

Ny vd ska lotsa vidare
Det är i detta skede som Kim Arvid Nielsen nu kommer in som ny vd i bolaget. Med sina många års erfarenhet av affärs- och läkemedelsutveckling från såväl stora internationella läkemedelsbolag som mindre biotechbolag, hoppas han kunna lotsa Follicum i det fortsatta utvecklingsarbetet.

»Follicum har en väldigt spännande teknisk plattform av vävnadsreparerande peptider. Det tillsammans med en mycket kompetent organisation och en bra styrelse gör att bolaget har en bra möjlighet att nå framgång med sina projekt.« – Kim Arvid Nielsen, vd Follicum.

Nielsen är i grunden utbildad läkare och praktiserade en tid som allmänläkare innan han tog sina första kliv in i läkemedelsbranschen – då i en roll som produktchef på dåvarande Pharmacia. Detta följdes sedan av flera ledande roller inom ett antal större läkemedelsbolag som t.ex. tyska Bayer, amerikanska Pharmion Coporation och schweiziska Basilea Pharmaceutica. Fokus låg till en början mycket på affärsutveckling och de kommersiella bitarna av verksamheten, men allteftersom han gled längre in i biotechvärlden ägnades mer och mer uppmärksamhet åt själva läkemedelsutvecklingen.

»Sen fick jag chansen att vara med och starta och vara vd för ett renodlat litet biotechbolag vid namn Serentex Pharmaceuticals, där vi utvecklade läkemedelskandidater för behandling av lungsjukdomar. Här gjorde vi en riktigt fin resa där vi tillsammans tog oss igenom hela processen med preklinisk utveckling, kliniska tester fram till fas II/III, vilket i slutändan gjorde att vi kunde sälja bolaget 2016.«

Ger sin syn på resan framöver
Erfarenheterna från bland annat Serentex kommer att komma väl till användning när Nielsen nu ska leda Follicum utvecklingsresa framåt. BioStock har pratat med den nytillträdde vd:n för att höra mer om hur han ser på bolaget och dess utveckling framöver.

Först och främst Kim, vad var det som lockade dig med att axla rollen som vd för Follicum?

Kim Arvid Nielsen, vd Follicum

Kim Arvid Nielsen, vd Follicum

– Under mina år i branschen har jag jobbat upp en förståelse för vilka kriterier ett biotechbolag bör ha för att kunna lyckas med sin utveckling. Utöver att ha en lovande teknik så måste man ha rätt kompetenser på plats i organisationen och stödjas av en bra styrelse och ett bra vetenskapligt råd. Och som jag ser det tickar Follicum alla mina boxar.

Follicum meddelade nyligen top-line-resultat med FOL-005 som inte visade på någon signifikant bättre effekt jämfört med placebo. Hur ser du på bolagets position där ni står i dag?
– En av de saker jag lärt mig inom biotech är att det är förknippat med väldigt hög risk att luta sig för mycket på en indikation. När jag läste på om Follicum märkte jag att väldigt mycket hängde på håravfallsprojektet, men jag såg också att man hade flera spännande indikationer i pipeline som snabbt kan tas till klinik. Har man en bra teknisk plattform är det viktigt att säkerställa att man kan använda den på flera indikationer som är lika spännande.

– Och det är den fasen vi är i nu. Vår första prioritet är att säkra de investeringar och det jobb som lagts ned i FOL-005, där vi har en riktigt bra topikal formulering och där vi gått igenom toxikologiska studier och fas I. Nu tittar vi på hur kandidaten skulle kunna användas på flera andra indikationer.

– Det är klart att man blir besviken om man varit aktieägare länge och sett fram emot framgångar i håravfallsprojektet, och sedan ser att projektet inte går som man hoppats. Man ställer sig frågan, vad kommer att hända nu? Därför är vår första prioritet just nu att svara på den frågan.

– Vi har i teknikplattformen ett väldigt starkt fundament att stå på och kommer som sagt att prioritera investeringen som redan gjorts för att kunna återuppta kliniska tester så snart som möjligt. Här känner jag mig säker på att vi har en spännande utveckling att se fram emot.

– Vi ska också komma ihåg att vi inte fått all data från fas II-studien än. De kommer vi att få i juni för att analysera för att se om det kan finnas någon subgrupp som kan vara spännande att utforska, vilket vi inte kan utesluta med de topline-data som hittills presenterats. För den stora övergripande indikationen håravfall är resan dock slut.

Samtidigt har ni även FOL-026 och FOL-056 för behandling av diabetes, som ligger i en tidigare utvecklingsfas. Hur ser du på det projektet?
– Follicum har jobbat mycket hårt på diabetesprojektet, vilket är ett tidigt projekt där vi har mycket spännande prekliniska data. Här jobbar vi med att samla ihop all den data som vi fått fram hittills. Vi siktar på att få detta klart till slutet av året för att få en klar bild kring hur vi kan paketera projektet på ett intressant sätt för att sedan kunna hitta en partner.

– Ibland får man ta elefanten i små bitar. Ett projekt inom diabetes, eller mer specifikt NASH som vi riktar oss mot, är ett stort projekt som kommer att kräva ganska mycket pengar för att kunna ro i land. Vår första uppgift är att ta vår prekliniska forskning så långt vi kan för att sedan se om vi har ett riktigt superprojekt. Därefter kan vi antingen hitta en partner, eller rikta oss mot våra ägare för att se om de är villiga att stötta oss för att ta projektet till fas II på egen hand. Här kommer vi att löpande kunna rapportera av för att se vad värdet i projektet ser ut att vara.

Givet din bakgrund, vilka egenskaper tror du blir viktiga i att navigera bolaget framåt?
– Jag tror att en av mina styrkor är min erfarenhet av att hantera den osäkerhet som det innebär att verka som ett litet läkemedelsutvecklingsbolag, där situationen från månad till månad kan se väldigt annorlunda ut och du har svårt att förutse vad som kommer att hända. Det handlar om att kunna hantera många olika situationer och både känna och kunna förmedla en trygghet till organisationen – att till exempel inte få panik när saker inte går som du vill. Samtidigt tror jag mig ha förmågan att mitt i allt kunna blicka lite längre fram.

– Något som driver mig som ledare är att få jobba ihop med många olika kompetenser och få alltihop att spela tillsammans. Jag brukar se det som att spela schack, där olika styrkor ska samspela vid rätt tidpunkter för att kunna lösa de uppgifter som ställs framför dig.

Om vi lyfter blicken lite och tittar framåt, var ser du Follicum om två år?
– Om två år tror jag att vi är ett företag som har genomfört eller står nära till att genomföra en fas II-studie i en indikation. Vi är också ett bolag som har andra spännande produkter i pipeline som närmar sig eller som redan är i klinisk fas.

– Vi har även inlett samarbete med andra företag där de använder vår topikala formulering till sina peptidbaserade läkemedel.

– När det gäller vårt diabetsprojekt så ser jag att vi står tätt inpå klinisk fas; antingen i ett starkt partnerskap med ett bra läkemedelsbolag, eller välfinansierade och redo att ta projektet vidare själva.

Läs atikeln på BioStocks webbsida

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

BioStock-artikel: Nya data stärker Follicums diabetesprojekt

BioStock publicerade den 30 mars 2021 en artikel om Follicum, som återges nedan i sin helhet.

Follicum, som utvecklar vävnadsreparerande peptider, har tagit ytterligare steg i sitt prekliniska arbete med att ta fram en läkemedelskandidat för behandling av diabetes. Genom ett omfattande och avancerat experimentellt arbete konstaterar bolaget att peptiderna binder till en specifik receptor i cellers membran som bedöms spela en viktig roll vid skydd och reparation av organvävnad. BioStock har kontaktat Follicums vd Jan Alenfall för att höra mer om vad detta innebär för projektet.

Lundabaserade Follicum utvecklar nya peptidläkemedel inom områdena håravfall och diabetes. I håravfallsprojektet genomförs just nu en analys av den fas IIa-studie som pågått under vintern och top line-resultaten väntas under våren. Diabetesprojektet befinner sig i preklinisk fas, och även här görs stora framsteg.

follicum_logo-02Målet i Follicums diabetesprojekt är att stimulera insulinutsöndring och motverka komplikationer till sjukdomen genom att utveckla peptider som påverkar receptorer på bland annat insulinproducerande celler. Ett problem med dagens diabetesläkemedel är att deras effekt ofta avtar med tiden och att inte alla patienter svarar på behandlingen. Här siktar bolaget på att göra blodglukoskontrollen mer långvarig jämfört med nuvarande behandlingar, för att därigenom också kunna minska risken att allvarliga följdsjukdomar uppstår. Bolagets peptider har även visat sig ha en skyddande effekt på insulinproducerande celler som utsatts för långvarig skadlig exponering av höga sockerkoncentrationer.

Patent beviljat i Europa
I början av januari meddelade det europeiska patentverket, EPO, att man godkänt ett patent gällande FOL-014 och snarlika peptider, vilket ger skydd fram till 2038. Bolaget har sedan tidigare fått patentgodkännande i USA och väntar på besked från myndigheter i bland annat Kina, Japan och Indien.

Nya upptäckter stärker värdet i portföljen
Sedan ett år tillbaka bedrivs ett Vinnova-finansierat forskningsprojekt tillsammans med Lunds universitet och SARomics Biostructures där man studerat peptidernas inbindning till specifika receptorer på cellers membran. Med hjälp av röntgenkristallografi har peptidfamiljernas interaktion med en mycket intressant receptor studerats på atomnivå, vilket visar att de binder till en del i receptorn som man bedömer spelar en viktig roll vid reparation och skydd av organvävnaden vid en rad olika sjukdomstillstånd.

BioStock har kontaktat Follicums vd Jan Alenfall för att få veta mer om upptäckterna och vad de innebär för projektet och bolaget.

Jan Alenfall, vd Follicum

Jan Alenfall, vd Follicum

Först och främst, kan du ytterligare beskriva er upptäckt och hur den förhåller sig till era tidigare upptäckter inom framför allt diabetesprojektet?
– Vi har redan på flera olika sätt kartlagt delar av verkningsmekanismen för våra peptidklasser. I tidigare studier och experiment har vi identifierat en handfull receptorer dit peptiderna binder. I det Vinnova-finansierade samarbetet med Saromics har vi fokuserat på den ena peptidfamiljen och nu kartlagt en av de receptorer som peptiderna binder till. Vi har valt ut den mest relevanta receptorn och studerat inbindningen i mycket stor detalj. Med hjälp av röntgenkristallografi får vi en visuellt detaljerad bild av hur och var peptiden binder in till receptorn.

– Dels verifierar det att peptiden verkligen interagerar med receptorn och dels ger denna bindningsdata ovärderlig information om vilka delar av peptiden som är extra viktiga för funktionen. Vi vet nu även vilka naturliga substanser som binder till receptorn och det är mycket spännande att kunna reda ut i mera detalj vad vi påverkar i cellerna.

Vad innebär den här upptäckten för projektet och för bolaget som helhet?
– De erhållna resultaten är oerhört betydelsefulla för den fortsatta utvecklingen av projektet. Från kristallstrukturresultaten har vi fått en mycket detaljerad bild med hög upplösning av hur och exakt var vår peptid binder in till receptorn, vilka delar av peptiden som är avgörande för interaktionen och vilken del av receptorn som i sin tur påverkas av peptidinteraktionen.

– Utifrån dessa data kan vi snäva in det fortsatta arbetet betydligt för att konfirmera hela förloppet från det att vi administrerar peptiden till dess att den gett den positiva effekten på sjukdomen. Informationen ger oss också en ökad förståelse för hur vår peptid kan kombineras med redan existerande läkemedel för att optimera behandlingen av diabetes. Dessutom ger den oss stora möjligheter att effektivisera vår peptidutveckling och skapa peptider lämpade för andra användningsområden i framtiden.

Vilka aktiviteter pågår i projektet just nu?
– Inom ramarna för diabetesprojektet genomförs nu ett flertal studier, både in vitro och in vivo, för att kartlägga hur peptidernas insulinreglerande egenskaper bidrar till att förbättra sjukdomsförloppet i modeller för diabetes och diabetesrelaterade följdsjukdomar. Med dessa data får vi stöd för hur den aktuella peptiden ska profileras i kommande kliniska studier och även hur den ska positioneras efter en potentiell marknadsintroduktion.

Läs artikeln på BioStocks webbsida

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

BioStock-artikel: Samtliga patienter har slutfört behandlingen i Follicums fas IIa-studie

BioStock publicerade den 1 februari 2021 en artikel om Follicum, som återges nedan i sin helhet.

För Follicum kommer en av årets stora händelser vara topline-resultaten från den pågående fas II-studien med bolagets kandidat FOL-005 för behandling av håravfall. Bolaget meddelade på torsdagen att samtliga patienter i studien nu genomgått behandlingen och att resultaten väntas under våren. BioStock har talat med Follicums vd Jan Alenfall för att få veta mer.

follicum_logo-03Lundabolaget Follicum kunde, pandemin till trots, i oktober förra året slutföra patientrekryteringen till fas IIa-studien av bolagets längst framskridna projekt FOL-005, en topikal behandling av håravfall. Studien genomförs under fyra månader, vilket innebär att man under våren väntas kunna presentera toplineresultat gällande säkerhet och effekt av FOL-005 i patientgruppen. Vid positiva data ämnar bolaget etablera samarbete med en partner för vidare klinisk utveckling och kommersialisering. Hör vd Jan Alenfall berätta mer om strategin i en tidigare intervju med BioStock.

Samtliga patienter har slutfört behandlingen
Follicum har i två tidigare kliniska studier visat att intradermala injektioner av läkemedelskandidaten gett effekt och varit säker. I den pågående fas IIa-studien har patienterna applicerat FOL-005, en krämliknande beredning, i en av tre olika styrkor en gång per dag under fyra månader. De har sedan genomgått uppföljning vid regelbundna besök på någon av de tre tyska klinikerna som ingår i studien.

Bolaget kunde under torsdagen meddela att samtliga drygt 200 patienter har slutfört sin behandling. Enligt Follicum har det hittills inte rapporterats några relevanta biverkningar och det är endast en patient som avbrutit behandlingen, detta som en effekt av covid-19-pandemin. Nu väntar granskning och analys av resultaten, och topline-data förväntas presenteras under våren.

BioStock kontaktade Follicums vd Jan Alenfall för att höra mer om aktiviteterna i väntan på topline-resultat.

Jan Alenfall, vd Follicum

Jan Alenfall, vd Follicum

Jan, samtliga patienter har nu genomfört behandlingen i er fas II-studie gällande FOL-005. Vad betyder detta för utvecklingen av FOL-005?
– Att den aktiva delen av studien nu är avklarad är en väldigt betydelsefull milstolpe. Det innebär att alla data som ska bearbetas och analyseras nu är säkrade. Vi behöver därmed inte längre ta höjd för eventuella ytterligare återverkningar av coronapandemin på studiens genomförande.

– Vi är så klart oerhört glada över att alla utom en enda patient kunnat fullfölja behandlingen. Denna enda så kallade drop-out var för övrigt just en följd av begränsningar i resande på grund av pandemin. Nu kan vi fortsätta hålla oss till den tidsplan som vi satt upp och därmed räknar vi med att kommunicera top-line data under våren.

Nu ska studien avblindas och analyseras. Vad har du för förhoppningar på vad resultaten kommer att visa?
– Först och främst hoppas jag att analysen visar att säkerheten för produkten är lika god som i tidigare studier, och redan i dagsläget vet vi att inga relevanta biverkningar har rapporterats vilket är väldigt positivt. Dessutom hoppas jag att vi kan visa en god effekt på parametrarna för hårtillväxt, i linje med vad vi sett i de tidigare kliniska studierna.

Många bolag har påverkats av den pågående Covid-19-pandemin. Er fas-II-studie har dock hittills inte påverkats i någon större utsträckning. Med utgångspunkt i det nuvarande läget i Europa, hur tror du att pandemin kommer att påverka er verksamhet under 2021?
– Vi kan konstatera att vi tagit oss igenom den mest kritiska delen av studien. Kommande aktiviteter är mindre påverkade av pandemin än vad den aktiva delen av den kliniska studien varit, då hanteringen och analysen av data till stor del kan genomföras på enskilda hemma-arbetsplatser.

– För våra andra aktiviteter och projekt så har vi själva och de flesta av våra samarbetspartners haft verksamheterna igång, och det fåtal som har stängt ner planerar nu för att successivt öppna upp igen under de kommande veckorna. Vi har lyckligtvis kunnat styra om i vår planering så att vi enbart blivit minimalt påverkade av pandemin, vilket vi är oerhört tacksamma för. Därför ser vi inte framför oss att vi behöver göra några större justeringar av aktiviteterna för att följa våra tidigare planer. Som alla andra ser vi nu fram emot att covid-vaccineringen ska bidra till att verksamheten och samhället i stort successivt kan återgå till det normala.

Läs artikeln på BioStocks webbsida

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

BioStock-artikel: Follicum ett steg närmare fas III under 2021

BioStock publicerade den 17 december 2020 en artikel om Follicum, som återges nedan i sin helhet.

Follicum har haft ett produktivt år som rundas av med avslutad patientrekryteringen för fas II-hårväxtstudien i vilken man skall bestämma optimal dos och behandlingstid för kandidaten FOL-005. BioStock har pratat med Follicums vd Jan Alenfall för att få hans syn på höjdpunkterna i bolaget under 2020 och vad man kan förvänta sig av nästa år.

Lundabolaget Follicum, som utvecklar innovativa peptidbaserade läkemedel i två distinkta indikationer, håravfall (alopeci) och diabetes, har tagit flera viktiga steg under 2020 för att avancera de båda projekten.

Väl förberedda I diabetesprojektet
Bolagets yngsta projekt går ut på att utveckla en ny behandling för diabetespatienter. Efter att ha valt en läkemedelskandidat förra året, fick Follicum i början av detta år ett 1,5-årigt Vinnova-bidrag för att genomföra prekliniska studier som testar dessa peptiders bindningsförmåga till bukspottkörtelcellreceptorer.

Follicum är koordinator för projektet, som även involverar en av de främsta forskningsinstitutionerna inom diabetes i Norden, Lunds universitet samt SARomics Biostructures, experter på protein-karakterisering. Delar av projektet inkluderar också avancerade analyser vid den världsledande forskningsanläggningen MAX IV i Lund.

Två viktigare patent har säkrats
follicum_logo-03I mars erhöll Follicum en s.k Intention to Grant för en patentansökan avseende bolagets diabeteskandidat från det Europeiska patentverket. Patenten kommer att gälla till den 4 maj 2038 och ökar värdet av Follicums diabetesprojekt ytterligare. I juni fick bolaget ännu ett patentmeddelande rörande detta projekt, den här gången från US Patent Office och gällande skyddet av bolagets peptidklasser och deras användning vid behandling av diabetes och diabetesrelaterade komplikationer. Det amerikanska patentet kommer, liksom dess europeiska motsvarighet, att gälla till 2038.

Bägge dessa nyheter är förvisso viktiga för Follicums väg framåt med diabetesprojektet, men det amerikanska patentet lägger grunden för kommersialiseringsmöjligheterna i USA, en av de största marknaderna för diabetesläkemedel.

Betydande framsteg I håravfallsprojektet
Follicum gjorde även framsteg i sitt håravfallsprojekt i år efter att förra året ha utvecklat en topikal formulering av sin alopeci-kandidat, FOL-005. Den nya formuleringen är mer användarvänlig jämfört med de behandlingar som för närvarande finns på marknaden. I början av detta år inledde Follicum en dubbelblind och placebokontrollerad klinisk fas IIa-studie för att optimera kandidatens maximala dosering och behandlingstid utan att äventyra säkerheten.

I mars meddelade Follicum att den första gruppen av alopecipatienter hade påbörjat sina behandlingar i studien. Trots en kort fördröjning av patientrekryteringen på grund av Covid-19-pandemin, kunde Follicum starta processen i juni tack vare ett partnerskap med CentroDerm, en studieklinik baserad i Wuppertal, Tyskland. Detta samarbete är Follicums tredje för att genomföra FOL-005-studien; de andra partnerna inkluderar ansedda kliniker som specialiserat sig på håravfall, Clinical Research Center for Hair and Skin Science (CRC) vid sjukhuset Charité i Berlin, samt proDerm i Hamburg.

»Covid-19-pandemin har påverkat alla kraftigt på ett eller annat sätt och vi på Follicum sympatiserar med alla drabbade. När det gäller Follicum är vi glada att kunna säga vi, trots en paus i hårstudien, har lyckats ha en bra takt i alla våra aktiviteter. Vi är också tacksamma mot våra aktieägare och investerare som stöder oss, vilket ledde till en framgångsrik riktad nyemission för några veckor sedan« — Jan Alenfall, vd Follicum

I oktober tillkännagav Follicum att alla 200 patienter, samtliga män, hade rekryterats till studien. Detta möjliggör för den sista patienten att slutföra sin behandlingsplan i slutet av januari eller början av februari 2021. Efter avslutad behandling kommer varje patients hårväxt att utvärderas baserat på skillnader mellan skillnad i hårdensitet och andra parametrar före och efter behandling, och under våren 2021 förväntar man sig att kunna meddela toplinedata.

En kapitalanskaffning avslutar året
I October tillkännagav Follicum att man hade tagit in 33,6 Mkr kronor i en riktad emission av 14 miljoner nya aktier, efter avdrag för emissionskostnader. Detta kapital förväntas vikas åt att skapa ett potentiellt samarbete som kan avancera hårprojektet till fas IIb. Det kommer även att göra det möjligt för bolaget att avancera sitt prekliniska program inom diabetes.

VD kommenterar
BioStock kontaktade Follicums vd Jan Alenfall för att ta del av hans intryck av det gångna året, samt vad han förväntar sig av det kommande året.

Jan Alenfall, de flesta ser tillbaka på 2020 med en obehaglig känsla i magen. Hur ser du på det gångna året för Follicum?
– Covid-19-pandemin har påverkat alla kraftigt på ett eller annat sätt och vi på Follicum sympatiserar med alla drabbade. När det gäller Follicum är vi glada att kunna säga vi, trots en paus i hårstudien, har lyckats ha en bra takt i alla våra aktiviteter. Vi är också tacksamma mot våra aktieägare och investerare som stöder oss, vilket ledde till en framgångsrik riktad nyemission för några veckor sedan.

Vad skulle du säga har varit den mest spännande nyheten under 2020?

Jan Alenfall, vd Follicum

Jan Alenfall, vd Follicum

– Att vi trots pandemin lyckades inkludera alla patienter i hårstudien mer eller mindre planenligt, är något vi är väldigt glada och stolta över! Vidare verkar formuleringen vara säker och användarvänlig.

Har de två patentgodkännandena för diabetesprojektet haft en inverkan redan i år?
– Det är mycket viktigt att uppnå beviljade patent på de stora marknaderna så snabbt som möjligt. Detta är en lång process men väsentlig för vår trovärdighet och för att öka värdet av diabetesprojektet.

Under våren 2021 förväntas toplinedata från fas IIa-hårstudien presenteras, vilket är i linje med vad som tidigare har kommunicerats. Förväntar du dig att Covid kommer att påverka denna tidsprognos?
– Tyskland tillämpar för närvarande strängare restriktioner för fri rörlighet på grund av pandemin. Jag kan dock mycket nöjt konstatera att dessa begränsningar inte förväntas få några konsekvenser för den kliniska studien av läkemedelskandidaten FOL-005 hos alopecipatienter som utförs av Follicum vid studiecentra i Hamburg, Wuppertal och Berlin. Detta beror på att de flesta av de 200 patienter som är inskrivna i studien, redan har genomfört sitt sista besök. De få återstående patienterna förväntas slutföra studien som planerat i slutet av januari, varefter databehandling och analys kommer att utföras.

Vilka andra milstolpar bör vi förvänta oss av Follicum under 2021, utöver resultaten från fas IIa-studien i håravfallsprojektet?
– Vi hoppas att vårt diabetesprojekt kommer att utvecklas och resultera i intressanta milstolpar under 2021 och att vi därefter kan kommunicera spännande nyheter.

Slutligen, har du något speciellt nyårslöfte för Follicum?
– Mitt nyårslöfte blir att fortsätta leverera enligt våra utstakade planer – detta har varit ett kännetecken för Follicum sedan starten!

Läs artikeln på BioStocks webbsida

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Follicums presentation från Stora Aktiedagen 2 december nu publicerad

Follicums VD Jan Alenfall presenterade bolaget på Stora Aktiedagen den 2 december 2020.

Presentationen, som sändes digitalt, kan ses här.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jan Alenfall – VD, Follicum AB
Telefon: 0709 31 51 15
E-post: info@follicum.com

Om Follicum AB
Follicum AB (Spotlight: FOLLI) utvecklar läkemedel baserade på vävnadsreparerande peptider med potentiell användning inom en rad sjukdomsområden. Bolagets längst framskridna läkemedelskandidat, FOL-005 mot håravfall, utvärderas för närvarande i en fas 2a-studie i samarbete med internationellt välrenommerade specialistkliniker. Inom diabetesområdet drivs ett projekt som syftar till att skydda insulinproducerande celler mot skador och därmed minska risken för komplikationer. Baserat på lovande prekliniska resultat pågår förberedelser inför en fas 1-studie. Båda projekten har potential att bli så kallade first-in-class-läkemedel. För mer information, besök www.follicum.com.

Öppna Pressmeddelande

Aktiespararnas analys av Follicum publicerad

Aktiespararna har den 25 november 2020 publicerat en analys av Follicum AB på sin hemsida, och den finns även tillgänglig på Follicums hemsida.

Länk till Analysguiden på Aktiespararna.se

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jan Alenfall – VD, Follicum AB
Telefon: 0709 31 51 15
E-post: info@follicum.com

Om Follicum AB
Follicum AB (Spotlight: FOLLI) utvecklar läkemedel baserade på vävnadsreparerande peptider med potentiell användning inom en rad sjukdomsområden. Bolagets längst framskridna läkemedelskandidat, FOL-005 mot håravfall, utvärderas för närvarande i en fas 2a-studie i samarbete med internationellt välrenommerade specialistkliniker. Inom diabetesområdet drivs ett projekt som syftar till att skydda insulinproducerande celler mot skador och därmed minska risken för komplikationer. Baserat på lovande prekliniska resultat pågår förberedelser inför en fas 1-studie. Båda projekten har potential att bli så kallade first-in-class-läkemedel. För mer information, besök www.follicum.com.

Läs Analysguiden som pdf

Follicums presentation från BioStock Life Science Summit 18 november nu publicerad

Follicums VD Jan Alenfall presenterade bolaget på BioStock Life Science Summit den 18 november 2020.

Presentationen, som sändes digitalt, kan ses här.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jan Alenfall – VD, Follicum AB
Telefon: 0709 31 51 15
E-post: info@follicum.com

Om Follicum AB
Follicum AB (Spotlight: FOLLI) utvecklar läkemedel baserade på vävnadsreparerande peptider med potentiell användning inom en rad sjukdomsområden. Bolagets längst framskridna läkemedelskandidat, FOL-005 mot håravfall, utvärderas för närvarande i en fas 2a-studie i samarbete med internationellt välrenommerade specialistkliniker. Inom diabetesområdet drivs ett projekt som syftar till att skydda insulinproducerande celler mot skador och därmed minska risken för komplikationer. Baserat på lovande prekliniska resultat pågår förberedelser inför en fas 1-studie. Båda projekten har potential att bli så kallade first-in-class-läkemedel. För mer information, besök www.follicum.com.

Öppna Pressmeddelande

Follicum presenterar på Stora Aktiedagen den 2 december 2020

Den 2 december kl 11.30-12.00 presenterar VD Jan Alenfall från Follicum den senaste utvecklingen inom hårväxt- och diabetesprojekten på Aktiespararnas Stora Aktiedagen, som i år sänds digitalt.

Program och anmälan finns på eventets hemsida. Stora Aktiedagen sänds live och on demand via Aktiespararnas Youtube-kanal samt Aktiespararnas hemsida. Anmälan till att följa livesändningen kan göras på eventets hemsida. Aktiespararna skickar då ut ett mail en halvtimme innan livesändningen startar.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jan Alenfall – VD, Follicum AB
Telefon: 0709 31 51 15
E-post: info@follicum.com

Om Follicum AB
Follicum AB (Spotlight: FOLLI) utvecklar läkemedel baserade på vävnadsreparerande peptider med potentiell användning inom en rad sjukdomsområden. Bolagets längst framskridna läkemedelskandidat, FOL-005 mot håravfall, utvärderas för närvarande i en fas 2a-studie i samarbete med internationellt välrenommerade specialistkliniker. Inom diabetesområdet drivs ett projekt som syftar till att skydda insulinproducerande celler mot skador och därmed minska risken för komplikationer. Baserat på lovande prekliniska resultat pågår förberedelser inför en fas 1-studie. Båda projekten har potential att bli så kallade first-in-class-läkemedel. För mer information, besök www.follicum.com.

Öppna Pressmeddelande

BioStock-artikel: Follicums vd kommenterar den riktade emissionen om 37 Mkr

BioStock publicerade den 2 november 2020 en artikel om Follicum, som återges nedan i sin helhet.

Förra veckan kom beskedet att bioteknikbolaget Follicum genomför en riktad nyemission på 36,6 Mkr till ett antal utvalda investerare. Kapitaltillskottet kommer att användas för att ta den pågående fas II-studien inom håravfall i hamn och till att finansiera diabetesprojektets prekliniska program. BioStock nådde vd Jan Alenfall under allhelgonahelgen för att få hans kommentar kring kapitalanskaffningen och dess innebörd för bolaget.

follicum_logo-03Follicum meddelade nyligen att patientrekryteringen för fas II-studien med huvudkandidaten FOL-005 inom håravfall har färdigställts och att man förväntar sig att kunna presentera resultat under första halvåret 2021. Läs mer. Vid positiva data ämnar bolaget hitta en partner för vidare klinisk utveckling och kommersialisering. Hör vd Jan Alenfall berätta mer om strategin i en nylig videointervju med BioStock.

När det gäller diabetesprojektet erhöll Follicum ett positivt patentbesked från det amerikanska patentverket (USPTO) under sommaren. Patentet, som kommer att gälla fram till 2038, omfattar ett skydd av bolagets båda peptidklasser och lägger grunden för projektets kommersiella möjligheter i USA, en av världens största diabetesmarknader. För närvarande arbetar Follicum med att samla in ytterligare in vivo-data och med att kartlägga verkningsmekanismer.

Riktad nyemission
I torsdags kväll meddelade alltså Follicum att man genomför en riktad nyemission på 36,6 Mkr till ett antal utvalda investerare. Emissionskostnaderna beräknas uppgå till cirka 3 Mkr, vilket ger en nettolikvid på cirka 33,3 Mkr.

Emissionens teckningskurs på 2,60 kronor motsvarar en emissionsrabatt om cirka 8,8 procent i förhållande till den volymviktade genomsnittskursen för Follicums aktier under de senaste sex månaderna. Emissionen resulterar därtill i en utspädning om cirka 17,2 procent av antalet aktier och röster.

Tanken är att emissionslikviden i huvudsak ska användas för att slutföra den pågående fas II-studien med FOL-005 samt för att finansiera det återstående prekliniska arbetet och andra förberedelser för kliniska studier inom diabetesprojektet.

Vd Jan Alenfall kommenterade beskedet i ett pressmeddelande:

»Den framgångsrika riktade emissionen har möjliggjorts genom ett betydande intresse bland investerare för Follicums läkemedelskandidat för stimulering av hårväxt och bolagets prekliniska projekt inom diabetesområdet. Med förstärkta finansiella muskler och en bredare ägarbas arbetar vi nu vidare mot kommande och viktiga delmål i de båda projekten«

Stabila finanser
Follicum, vars Q3-rapport publiceras den 19 november, hade en kassa om 22,2 Mkr vid halvårsskiftet och en burn rate om 7,1 Mkr under årets andra kvartal. Om bolagets driftskostnader är konstanta kan man förvänta sig en kassa omkring 15 Mkr vid tredje kvartalets början, och kapitalanskaffningen bör därmed innebära att summan blir cirka 40 Mkr vid årsskiftet.

Vd kommenterar

Jan Alenfall, vd Follicum

Jan Alenfall, vd Follicum

BioStock kontaktade vd Jan Alenfall för ytterligare kommentarer om kapitaltillskottet och dess innebörd för bolaget.

Varför valde ni att stärka bolagets finansiella situation genom just en riktad emission?

– Vi upplevde ett stort intresse för Follicum från ett antal investerare och valde att ta tillfället i akt att bredda aktieägarbasen och ytterligare förbättra vår finansiella ställning på ett mer tids- och kostnadseffektivt sätt än vad som skulle ha varit fallet med en företrädesemission.

Vad betyder kapitaltillskottet i termer av ert operativa fokus framöver?

– Vårt fokus kommer inte att förändras. Kapitaltillskottet kommer att säkerställa fortsatt utveckling i våra projekt. Därtill har vi ytterligare stärkt vår ställning i potentiella avtalsförhandlingar med en eller flera partners, som framförallt kommer att intensifieras efter att vi erhållit gynnsamma resultat från hårväxtstudien.

Hur långt förväntar du dig att pengarna kommer kunna ta bolaget och era projekt?

– Med stärkta finansiella muskler och en bredare aktieägarbas i ryggen fortsätter vi att arbeta för att slutföra den pågående kliniska fas II-studien med FOL-005 och med det prekliniska arbetet, och andra förberedelser, för diabetesprojektet med sikte på att nå kommande viktiga milstolpar. En förbättrad finansiell ställning främjar dessutom våra förutsättningar för partnerskapsaktiviteter inom de båda projekten.

Vad kan du säga om investerarna som deltog i den riktade nyemissionen?

– Både nya och befintliga aktieägare deltar i nyemissionen. Det är med stort nöje vi välkomnar nya ägare med en långsiktig vision.

Marknaden reagerade initialt positivt på beskedet om den riktade emissionen. Vad tror du det beror på?

– Den lyckade riktade emissionen ger oss ekonomiskt utrymme att investera mer resurser i våra två läkemedelsprogram. När vi väl har ett framgångsrikt resultat från hårväxtstudien ger det oss dessutom en starkare position, och bättre uthållighet, vid potentiella partnerskapsförhandlingar.

Läs artikeln på BioStocks webbsida

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.