Forskningssamarbete

Forskningssamarbete

Follicum är partner i omfattande diabetes-forskningsprojekt

Stiftelsen för Strategisk Forskning (SSF) bidrar med anslag till olika projekt inom naturvetenskap, teknik och medicin. Follicum deltar i ett flerårigt SSF-finansierat diabetesprojekt som drivs vid Lunds universitet, LUDC-IRC. Projektet har ett anslag om upp till cirka 100 miljoner SEK fördelat över flera år och Follicum deltar tillsammans med flera stora globala läkemedelsbolag inom diabetesområdet, såsom Novo Nordisk, Johnson & Johnson Innovation, Pfizer med flera samt Region Skåne/Skånes Universitetssjukhus i Malmö. Tillsammans med övriga deltagare kommer projektet att driva utvecklingen vidare inom diagnostistik, prevention och behandling av diabetes.

Follicums tidiga arbete med peptiden FOL-014 har också uppmärksammats av Novo Nordisk Foundation. Fonden har anslagit 1 400 tusen danska kr till professor Jan Nilssons forskargrupp för fortsatt preklinisk testning och utveckling av FOL-014.

Läs mer: