Patent

Patent

Follicum har identifierat en ny klass av peptider som ökar insulinsekretionen i flera experimentella modeller. Baserat på detta skickade bolaget 2017 in en patentansökan som skyddar Follicums peptider. Ansökan som nu har nått PCT-fas har erhållit en positiv internationell granskningsrapport från Europeiska patentverket (EPO) och har nyligen publicerats (WO 2018/202870). I prekliniska studier som har utförts under senare delen av 2018 har ny värdefull information framkommit, vilken nu skyddas i en ny patentansökan.

Patentfamilj Löptid Jurisdiktion
Peptider för behandling av diabetes 2017—2038
Förlängning av patenttid (t ex SPC, PTE) med upp till fem år möjligt i flera jurisdiktioner.
Behandlas i: AU, BR, CA, CN, EA, EP, HK, IL, IN, JP, KR, MX, NZ, SG, US och ZA
Peptidfragment för behandling av diabetes 2018—2039
Förlängning av patenttid (t ex SPC, PTE) med upp till fem år möjligt i flera jurisdiktioner.
PCT-ansökan som potentiellt täcker 153 jurisdiktioner

Bolaget har för avsikt att förstärka diabetespatentet genom ytterligare preklinisk forskning och via pågående samarbeten. Därefter kommer Follicum att hitta lämpliga samarbetspartners för vidareutveckling och kommersialisering av preparatet.