Dokument inför årsstämman nu tillgängliga

5 april, 2017

Dokument inför årsstämman nu tillgängliga

Dokumenten Kallelse,  Fullmaktsformulär samt Fullständiga beslutsunderlag inför årsstämma  finns nu tillgängliga för nerladdning under Investerare/Bolagsstyrning på Follicums hemsida.