Nu finns dokumenten inför företrädesemissionen tillgängliga på Follicums hemsida under Investerare/Aktieinformation.