Öppna Pressmeddelande

Aktieägare i Follicum AB  (”Follicum”) föreslår inför årsstämman den 26 april 2017 följande styrelseförändringar. Aktieägare representerande cirka 39 procent av rösterna i bolaget föreslår att styrelsen ska bestå av fem styrelseledamöter och ingen styrelsesuppleant. Aktieägare representerande cirka 39 procent av rösterna i bolaget föreslår att Fredrik Buch, Lars H. Bruzelius, Jürgen Heitmann och Anna Hultgårdh Nilsson omväljs som styrelseledamöter samt att Elisabeth Svanberg nyväljs som styrelseledamot. Claus Asbjørn Andersson har avböjt omval som styrelseledamot och Follicum tackar honom för hans arbetsinsatser i styrelsen.

Elisabeth Svanberg är läkare och docent i kirurgi med omfattande biotech- och läkemedelserfarenhet och kompetens inom en global miljö. Svanberg har dokumenterad framgång inom läkemedelsproduktutveckling över flera terapeutiska områden och utvecklingsfaser som regleras av bland annat amerikanska Food and Drug Administration (”FDA”) och European Medicines Agency (”EMA”). Svanberg är en erfaren ledare och har framgångsrikt utvecklat och drivit läkemedelsprojekt och affärsenheter i internationellt verksamma läkemedelsföretag. Hennes karriär inom läkemedelsindustrin inleddes år 2000 på Serono International, där hon inledningsvis arbetade inom det metabola området och därefter i positioner med ökande ansvar innan hon värvades till Bristol Myers Squibb (BMS) i USA som utvecklingsledare för en ny typ av diabetesläkemedel. Hon var sedermera medicinskt ansvarig för BMS interkontinentalregion. Mellan 2014 och 2016 innehade hon en position på Janssen Pharmaceuticals som ansvarig för ”Etablerade produkter”, en produktportfölj bestående av 90 läkemedel som används av cirka 150 miljoner patienter runt om i världen. Svanberg är sedan 2017 styrelseledamot i PledPharma AB och Chief Development Officer i IXALTIS SA, Frankrike, ett företag som utvecklar läkemedel mot urogenitala sjukdomstillstånd.

Årsstämman i Follicum äger rum den 26 april 2017, kl. 16.00, på bolagets kontor, Scheelevägen 22, i Lund.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jan Alenfall – VD, Follicum AB
Telefon: 046 – 19 21 97
E-post: info@follicum.com

Om Follicum AB
Follicum grundades år 2011 av två forskare i Lund, Anna Hultgårdh och Pontus Dunér, baserat på forskning kring ett mänskligt protein, osteopontin. Detta protein anses bland annat vara involverat vid tillväxt av benvävnad. Follicum isolerade en del av detta protein och modifierade delvis aminosyrorsekvensen, vilket genererade Follicums läkemedelskandidat FOL-005. I tidiga försök visade sig FOL-005 både kunna stimulera och hämma hårväxt. Bolaget genomförde sin första kliniska fas I/IIa-studie under 2016/2017. Follicum är baserat i Lund och noterades på AktieTorget 2014.