Follicum erhåller godkännande av patent i Japan

9 januari, 2017

Follicum erhåller godkännande av patent i Japan

Follicum AB  kan idag meddela att det japanska patentverket  (”JPO”)  utfärdat godkännande avseende bolagets patentansökan beträffande stimulering av hårtillväxt.

Tack vare godkännandet från JPO, med patentnummer 6049718, har Follicum skydd i Japan till och med år 2032. Patentet skyddar bolagets peptider generellt och för stimulering av hårväxt specifikt.

VD Jan Alenfall kommenterar
– Japan är en viktig marknad för Follicum i framtiden så detta är ett mycket glädjande besked. Särskilt med tanke på det stora intresset för bolagets produkter i Asien är det starkt med ett patent i Japan. Med det formella godkännandet från Japan är detta patent godkänt i USA, Europa, Australien, Ryssland och Hong Kong utöver Japan. Vi har därmed ett mycket gott skydd avseende vår kandidatmolekyl på betydelsefulla marknader runt om i världen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jan Alenfall, VD
Telefon: +46 (0)46 19 21 97
E-post: info@follicum.com

Denna information är sådan information som Follicum är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 januari 2017.

Öppna Pressmeddelande