Follicum erhåller godkännande av patent i Ryssland

4 januari, 2017

Follicum erhåller godkännande av patent i Ryssland

Follicum AB kan idag meddela att det ryska patentverket (”ROSPATENT”) utfärdat godkännande avseende bolagets patentansökan beträffande stimulering av hårtillväxt.

Tack vare godkännande från ROSPATENT med patentnummer 2604797, har Follicum skydd i Ryssland till och med år 2032. Patentet skyddar bolagets peptider generellt och för stimulering av hårväxt specifikt.

VD Jan Alenfall kommenterar
– Ryssland är en viktig marknad för Follicum i framtiden så detta är ett mycket glädjande besked. Särskilt med tanke på det stora intresset i Asien för bolagets produkter är det starkt med ett patent i Ryssland. Med det formella godkännandet nu från Ryssland är detta patent godkänt i USA, Europa, Australien, och Hong Kong. Vi har därmed ett mycket gott skydd avseende vår kandidatmolekyl på betydelsefulla marknader runt om i världen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jan Alenfall – VD, Follicum AB
Telefon: 046 – 19 21 97
E-post: info@follicum.com

Denna information är sådan information som Follicum är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 januari 2017.

Öppna Pressmeddelande