Follicum i juni-utgåvan av The New Yorker: “Is the Age-Old Quest for a Baldness Cure Reaching Its End?”

11 juni, 2018

Follicum i juni-utgåvan av The New Yorker: “Is the Age-Old Quest for a Baldness Cure Reaching Its End?”

Amos Barshad skriver om det trauma det kan innebära att bli tunnhårig och utvecklingen av olika behandlingar inom området. Follicum är bland de företag som nämns i artikeln.

“In Sweden, a company called Follicum is now doing Phase IIA clinical studies and planning to communicate results by the end of the year. The end product will be a cream or a lotion, one that could be applied as few as three times a week. In the first trial, Follicum claims, more than seventy-five per cent of patients experienced hair growth. This is the real dream, the one so artfully captured in the Hims ads: pop a pill, slap on some cream, and get Hair God locks.”

Läs artikeln

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jan Alenfall – VD, Follicum AB
Telefon: 046 – 19 21 97
E-post: info@follicum.com

Om Follicum AB
Follicum AB är ett biotechföretag med fokus på̊ forskning och utveckling av peptidbaserade läkemedel. Follicums primära fokusområde är stimulering av hårväxt, där företaget i en nyligen genomförd klinisk provning visat mycket lovande resultat med produktkandidaten FOL-005. Inom diabetes har läkemedelskandidaten FOL-014 visat sig öka insulinfrisättningen i pre-kliniska modeller. Bolaget grundades 2011 och är baserat i Lund, Sverige. Follicum noterades på̊ Spotlight 2014 och handlas under FOLLI. www.follicum.com.

Öppna Nyhet