Follicum har rekryterat Maria Ekblad till posten som Director R&D. Ekblad tillträder tjänsten i januari 2016.

Maria Ekblad har över 20 års erfarenhet från läkemedelsindustrin och har tidigare bland annat varit chef för Preclinical Development på Active Biotech AB i Lund. Inom Follicum kommer Ekblad att arbeta med preklinisk utveckling och formuleringsutveckling. Ekblad tillträder tjänsten på Follicum i januari 2016.

Maria Ekblad, tillträdande Director R&D, kommenterar
– Follicum bedriver en mycket spännande verksamhet som jag ser fram emot att vara en del av. Jag sätter stor tro till att min erfarenhet och kunskap från såväl preklinisk som klinisk utveckling av läkemedel kan bidra till att föra utvecklingen inom bolaget framåt.

VD Jan Alenfall kommenterar
– Maria har värdefull erfarenhet som kommer att gagna Follicum – genom rekryteringen får vi ett bra tillskott till bolaget och kan arbeta fokuserat med den fortsatta utvecklingen av FOL-005. Jag välkomnar Maria till Follicum!

För mer information, vänligen kontakta:

Jan Alenfall, VD
Tel: +46 (0) 46 19 21 97
Epost: info@follicum.com