Follicum deltog i French Swedish Life Science Day 2015 den 20 oktober i Paris. Företaget presenterade sina forskningsprojekt och fick tillfälle att ha individuella möten med investerare och representanter från läkemedelsbolag. Syftet med mötena var att knyta kontakter för framtida kapitalinvesteringar och potentiella samarbeten, och intresset för Follicums läkemedelskandidater var stort.