Hårväxt

Hårväxt

Människors hårväxt – både för lite och för mycket hår – är och har länge varit en viktig social faktor i många kulturer. Miljoner  människor lider av håravfall (alopecia) och ytterligare flera miljoner, oftast kvinnor, lider av generande hårväxt (hirsutism). Detta orsakar ofta både fysiskt och psykiskt lidande. Det finns idag ingen riktigt effektiv och säker behandling på marknaden och de få produkter som finns tillgängliga passar heller inte både män och kvinnor.

Människohår är till största delen uppbyggt av ett starkt protein som kallas keratin. Det är samma protein som bland annat bygger upp våra naglar och ytterhuden. Under hudens yta sitter hårstråets rot – en så kallad hårsäck. Hårsäcken genomgår hela tiden olika stadier från vila, till tillväxt och tillbaka till vila.

Tillväxten av hår har tre faser: anagen, catagen och telogen. Varje hår befinner sig i sitt eget utvecklingsstadium. Tillväxten för det enskilda hårstrået är ca 1,25 cm per månad.

Håret växer inte hela tiden och utan växlar mellan aktivitet och inaktivitet. Mellan de tre faserna finns vilofaser. Hårsäckar är en intrikat biologisk struktur som genomgår kontinuerliga cykler av tillväxt och inaktivitet. De tre faserna kallas för:

1. Anagen fas eller tillväxtfas

Det är i den anagena fasen hårstråna bildas och växer. Det brukar uppskattas att mellan 85-90 procent av alla hårstrån befinner sig i en växande fas vid en given tidpunkt. Hur länge tillväxtfasen varar kan variera ganska mycket. För hårstråna på huvudet pågår den mellan två till åtta år, en period på mellan två till tre år är vanlig. Håret växer cirka 10 cm per år eller runt 0,35 mm per dag. Tillväxten kan vara snabbare eller långsammare. När hårroten är rikligt försedd med näringsämnen brukar hårväxten vara snabbare.

2. Katagen fas eller övergångsfas

Övergångsfasen eller den katagena fasen kan beskrivas som en period när håret övergår från aktiv tillväxt mot vilande tillväxt. Under den katagena perioden drar hårsäcken ihop sig och slutar tillfälligt att producera hår. Ungefär en till tre procent av alla hårstrån befinner sig i den katagena fasen. Fasen varar mellan några dagar till några veckor.

3. Telogen fas eller vilofas

Vilofasen eller den telogena fasen kommer efter den katagena fasen. Under perioden befinner sig håret i ett vilande stadium, eller annorlunda uttryckt en inaktiv period. Fasen varar mellan ett par veckor till ett par månader, i vanliga fall mellan en till tre månader. Det kan variera hur många hårstrån som befinner sig i den telogena fasen, men det brukar röra sig om mellan 7 och 14 procent.  Under vilofasen sitter håret kvar i hårroten men det växer inte. Efter ett tag lossnar det spontant eller i samband när man kammar sig eller tvättar håret. Hårstrået som ramlar av lämnar plats för ett nytt. Man tappar normalt runt 100 hårstrån per dag. Efter hårstrået lossnat och vilofasen går mot sitt slut börjar processen om igen och en ny tillväxtfas börjar.