Alopecia

Alopecia

Ärftligt håravfall står för mer än 95 procent av håravfall hos män – vid 35 års ålder upplever två tredjedelar av män märkbart håravfall och i femtioårsåldern uppgår motsvarande siffra till ungefär 85 procent. För cirka 25 procent av de män som lider av håravfall börjar håravfallsprocessen redan i tjugoårsåldern.  Även många kvinnor drabbas av håravfall –  40 procent av alla personer som drabbas av håravfall i USA är kvinnor.  Behovet av produkter för att hjälpa drabbade är således mycket omfattande. Den globala alopecia-marknaden beräknas till 7,3 mdr USD 2015 varav läkemedel utgör ca hälften. Den totala alopecia-marknaden beräknas öka till 11,8 mdr USD år 2024 (beräkningarna är bland annat hämtade från WHO, U.S. CDC, FDA, NIH Journals, Investor Presentations, Primary Interviews genom Grand View Research).

Läs mer: