Follicums fokus

Follicums fokus

Follicums fokus inom hårreglering är nu i första hand att gå vidare med vår utveckling av en produkt för att stimulera hårväxt. Vi kan längre fram komplettera de tidigare prekliniska försöken med ytterligare experiment inom hirsutism/generande hårväxt, beroende på resurser och prioriteringar.