Pågående och fortsatt utveckling

Pågående och fortsatt utveckling

FOL-005

Kommande steg i den kliniska utvecklingen av FOL-005 är att genomföra ytterligare fas II och därefter fas III-studier.

Parallellt med den kliniska utvecklingen av FOL-005 pågår också utvecklingen av en ny användarvänlig formulering. Under sommaren 2018 ledde detta arbete till att vi valde en topikal formulering som vi under våren 2019 ansökte om patent för. Formuleringen är avsedd att appliceras i hårbotten och har visat god hårstimulerande effekt i en djurmodell. Om patentansökan beviljas förlängs skyddet för FOL-005 med 8 år. Nästa steg är att formuleringen testas i den pågående kliniska fas II-studien på manliga alopeci-patienter. Den slutliga beredningsformen kommer sedan att prövas i kliniska studier, inledningsvis i fas II- och därefter fas III-studier inför registrering och lansering av produkten.