Våra patent för FOL-005

Våra patent för FOL-005

Follicums patentstrategi är att säkerställa ett brett patentskydd för bolagets produktkandidater. Bolaget har erhållit patentskydd på viktiga marknader för FOL-005, och varianter därav, för behandling avseende både stimulering och hämning av hår.

Follicum ser kontinuerligt över alla möjligheter till förbättringar av patentsituationen och bolaget kommer aktivt att söka ytterligare patent i framtiden som ett led att stärka positionen. Bolagets globala patentstrategi är tydligt fokuserad mot att skapa exklusivitet och optimera värdet av bolagets projektportfölj, särskilt på de marknader som värderas som viktigast inför en utlicensiering.

Patentfamilj Löptid Jurisdiktion
Peptider för stimulering av hårväxt 2011-2032
Förlängning av patenttid (t.ex. SPC, PTE) med upp till fem år möjliga i flera jurisdiktioner.
Behandlas i: BR, CA och IN

Beviljat i: AU, CN, EP, HK, JP, RU, KR och US

Validerat i följande länder inom EP: AT, BE, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, IE, IT, LI, NL, NO, PL, SE och TR

Topikal formulering 2019-2040
Förlängning av patenttid (t.ex. SPC, PTE) möjlig i flera jurisdiktioner.
PCT-ansökan som potentiellt täcker 153 jurisdiktioner