Hirsutism och oönskad hårväxt

Hirsutism och oönskad hårväxt

Det finns två olika marknader för borttagning av oönskad hårväxt: den medicinska för hirsutism (det medicinska tillståndet för överdriven stark manlig hårväxt hos kvinnor), och den icke-medicinska (kosmetisk). Varje kultur har utvecklat sociala normer som anger hur mycket eller lite hår man ska ha på kroppen, och de icke-medicinska skälen kan vara allt från rent estetiska till att bero på religionstillhörighet. Olika internationella skattningar beräknar andelen drabbade till 5-15 procent av den kvinnliga befolkningen i världen, vilket lågt räknat skulle innebära 50-100 miljoner kvinnor (4-8 procent Källa: World Bank). Den globala marknaden uppskattas uppgå till 5,3 miljarder USD år 2023.

In-vitro studier som utförts med höga koncentrationer av FOL-005 vid ett ledande universitet i Tyskland visade i korttidsstudier en kraftig hämning av hårväxt på levande mänsklig hudvävnad. I en uppföljande studie på möss där human hud hade transplanterats kunde en kraftig hämning av hårväxt också observeras efter långtidsbehandling. Genom att studera via vilka mekanismer FOL-005 verkar är vår avsikt att vidareutveckla andra peptider för indikationen att inhibera hårväxt.

Läs mer: