Aktieinformation

Aktieinformation

Follicums aktie, kortnamn FOLLI, handlas på Spotlight (tidigare AktieTorget) sedan den 25 november 2014.

För ytterligare information:
Tf VD Jonas Edelswärd
Tel: 0709 16 87 29
E-post: info@follicum.com

Utdelning

Follicum har hittills inte lämnat någon utdelning. Bolaget befinner sig i en forsknings- och utvecklingsfas och eventuella överskott är planerade att investeras i företagets utveckling. Det finns en risk att framtida kassaflöden inte kommer att överstiga bolagets kapitalbehov eller att bolagsstämma inte beslutar om framtida utdelningar.

Skatteverkets information

Nedan publicerade dokument från Skatteverket innehåller allmänna råd samt information om fördelning av anskaffningsavgift med anledning av Follicum AB:s nyemission år 2014 av aktier och teckningsoptioner: