Bolagsstämmor

Bolagsstämmor

Extra bolagsstämma 2021

Extra bolagsstämma kommer att hållas i Lund den 8 november 2021 kl 10.00. Stämman hålls i Follicums lokaler på Scheelevägen 22, 223 63 Lund.