Revisor

Revisor

Revisor är PwC (113 97 Stockholm) med huvudansvarig revisor Anders Brofors Ekblom. Brofors Ekblom är auktoriserad revisor och medlem i FAR, branschorganisationen för revisorer och rådgivare. För räkenskapsåren mellan 2012 och 2014 var Pär Hammensjö huvudansvarig revisor. Ändring av huvudansvarig revisor genomfördes p g a PwC’s interna riktlinjer för noterade bolag.