Den 13 juni 2016 hölls årsstämma i Follicum AB. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Läs kommunikén

För mer information, vänligen kontakta:

Jan Alenfall, VD
Telefon: +46 (0)46 19 21 97
E-post: info@follicum.com