Marknad

Marknad

Hirsutism och oönskad hårväxt

Det finns två olika marknader för borttagning av oönskad hårväxt: den medicinska, som vid tex. hirsutism (det medicinska tillståndet för överdriven stark manlig hårväxt hos kvinnor), och den icke-medicinska (kosmetisk). Varje kultur har utvecklat sociala normer som anger hur mycket eller lite hår man ska ha på kroppen, och de icke-medicinska skälen kan vara allt från rent estetiska till religionstillhörighet.

Marknadspotential

Efterfrågan på produkter för att avlägsna hår från olika delar av kroppen hos både kvinnor och män är enorm. Det finns olika metoder att ta bort hår där till exempel både epilation, depilation och vaxning är vanligt förekommande. Nya marknader tillkommer runt om i världen i takt med att välståndet ökar och de västerländska skönhets- och modeidealen sprids.

2011 uppskattades marknaden för hårborttagningsprodukter enbart i USA till 250-500 miljoner USD där 8-10 % av den kvinnliga befolkningen drabbas.

Den totala marknaden för alla metoder som används för hårborttagning i icke-medicinskt syfte är svår att uppskatta, men för så länge sedan som 2004 uppskattades den till USD 11 miljarder i en artikel som publicerades på Genome Web.

2014 publicerade marknadsanalysföretaget NPD Group en rapport om den amerikanska marknaden och konstaterade att ”Fler skönhetsvårdande apparater för kvinnor, såsom elektriska rakapparater och andra apparater som används för skönhetsvård i hemmet, har sålts de senaste 12 månaderna (juli 2013-juni 2014) än under de senaste två åren”.

Försäljningssiffror hårborttagning

I USA såldes produkter för 250-500 MUSD under 2011.

2004 uppskattades den totala marknaden för hårborttagning till 11 miljarder USD.

Grafen här intill visar försäljningsvärdet av hygienprodukter i Frankrike 2013/14:

Om hirsutism

Hirsutism, som är ett medicinskt tillstånd, är när en kvinna har överdriven hårväxt. Det orsakas av överskottsproduktion i kroppen, t ex från äggstockarna, av hormoner som kallas androgener och dessa får hårsäcken att generera kraftigare hårväxt. Det finns flera orsaker till hirsutism, de två vanligaste är polycystiskt ovariesyndrom (PCOS) och idiopatisk hirsutism (genetisk form).

Håravfall

Stor potential

Marknaden för Follicums håravfallsprodukter ses som lovande eftersom vi anser att de produkter vi utvecklar kommer att ha bättre effekt och färre biverkningar jämfört med de produkter som finns på marknaden i dag. Samtidigt ökar efterfrågan på mer effektiva produkter och nya marknader blir tillgängliga i många delar av världen, bland annat Kina och Indien i takt med att deras välstånd ökar och de blir mer västerländska i sina värderingar.

I USA, som är en väletablerad marknad, spenderar personer som lider av håravfall mer än 3,5 miljarder dollar per år för att försöka behandla sitt håravfall, men 99 % av alla produkter på marknaden är helt verkningslösa för merparten av användarna.

I Kina, som är en marknad under kraftig utveckling, gick användningen av västerländska håravfallsprodukter upp med 90 % till 100,7 miljoner yuan ($ 16,4 miljoner) på fem år under 2012 enligt forskningsinstitutet Euromonitor International. Det är nästan den dubbla tillväxttakten av Kinas totala marknad för hårvårdsprodukter på 33,6 miljarder yuan.

Försäljningssiffror håravfall

I USA säljer produkter mot håravfall för drygt 3,5 miljarder dollar per år.

I Kina är den totala marknaden för hårvårdsprodukter c:a 500 MUSD.

Endast godkända produkter bör användas

Föreningen för håravfall i USA (American Hair Loss Association, AHLA) anser att håravfall är en sjukdom som är extremt känslomässigt påfrestande och de drabbade känner sig väldigt sårbara. Därför är AHLAs rekommendation att man endast ska köpa håravfallsprodukter som är godkända av FDA eller rekommenderade av AHLA om man drabbas av håravfall.