Konkurrenter

Konkurrenter

Hirsutism och oönskad hårväxt

Hårborttagning, även känt som epilation, depilation eller vaxning, är när man avsiktligt avlägsnar hår från kroppen. Det kan göras av både medicinska, som vid hirsutism (det medicinska tillståndet för överdriven stark hårväxt), och icke-medicinska skäl, dvs kosmetiska.

Vad gäller hirsutism finns det inte något läkemedel på marknaden som är godkänt av FDA som generell behandling. Det enda godkända preparatet är Vaniqa®, en hudkräm som kan användas för att bromsa hårtillväxten vid oönskad hårväxt i ansiktet hos enbart kvinnor. Den tar inte bort hårväxten permanent. De flesta andra behandlingar i dag består av en kombination av behandlingar och många innefattar laserterapi eller preventivmedel. Några exempel på fysiska behandlingsmetoder är:

  • Rakning
  • Kemisk hårborttagning, vaxning och blekning
  • Elektrolys
  • Laserhårborttagning

Även om de inte är direkt jämförbara med Follicums substanser så finns det flera systemiska medicineringar för generell behandling av hirsutism idag. Dessa kan delas in i två grupper; hormonella behandlingar, som måste avbrytas om kvinnan vill bli gravid, och antiandrogena behandlingar, som kan ge medfödda missbildningar. De flesta av dessa medicineringar måste pågå minst sex månader innan någon förbättring är märkbar. De är heller inte lika effektiva på alla kvinnor.

Eftersom Follicums läkemedelskandidat baseras på en endogen (kroppsegen) peptid som tillförs lokalt utan systemisk exponering så förutses inga allvarliga biverkningar.

Håravfall

Det finns i princip bara två läkemedelsbehandlingar som har blivit kliniskt godkända för att bemöta håravfall hos män. För närvarande finns det bara en behandling för håravfall hos kvinnor som är godkänd av FDA. Det finns några andra typer av behandlingar (FDA godkända för andra indikationer) som används utan FDA godkännande för att behandla håravfall vilket inte är optimalt.

Finasteride (Proscar och Propecia)

Ursprungligen utvecklades substansen av Merck till ett läkemedel för att behandla förstorad prostata (Proscar).

Finasteride är inte godkänt för att användas av kvinnor på grund av risken för skador hos foster. Det är klassat i FDAs graviditetskategori X, vilket innebär att fördelarna med läkemedlet inte överskrider riskerna (högsta riskkategorin).

Finasterides effekt på sexuell förmåga är kontroversiell. Det finns rapporterade fall om nedsatt libido eller erektil funktionsstörning som kvarstår efter avslutad behandling med läkemedlet, och FDA har uppdaterat märkningen för att informera vårdpersonal om dessa rapporter.

Minoxidil (Rogaine®)

Detta användes ursprungligen i tablettform som läkemedel mot högt blodtryck. Det noterades att patienter som behandlades med minoxidil utvecklade överdriven hårväxt (hypertrikos) som en biverkning. Forskning visade senare att applicering av en lösning innehållande minoxidil direkt på skalpen kunde stimulera hårväxt.

Minoxidil var det första läkemedel som godkänts av FDA som behandling för manlig skallighet. Även om minoxidil kliniskt har visat effekt på minskat håravfall och i viss mån återväxt av hår så ser de flesta experterna på området minoxidil som ett relativt marginellt effektivt läkemedel mot håravfall som trots det har en enorm försäljning.

De flesta som använder minoxidil topiskt (lokalt) tål det väl. Dock framgår det av en del webbsidor att vissa personer, som gör allt för att stimulera sin hårväxt, tar minoxidil oralt. Vanliga biverkningar är sveda eller irritation i ögat, klåda, rodnad eller irritation på det behandlade området liksom oönskad hårväxt på andra delar av kroppen. Förvärrat håravfall/alopeci har rapporterats. Allvarligare biverkningar som har rapporterats är exempelvis allvarliga allergiska reaktioner, (t exutslag, nässelfeber, klåda, andningssvårigheter, tryck över bröstkorgen) , smärta i bröstet, yrsel, svimningsanfall och ökad hjärtfrekvens (takykardi). Tillverkare har noterat att håravfall som orsakats av minoxidil är en vanlig biverkning och beskriver substansen som ”hårfällande”.