Nyheter

Nyheter

21 september, 2015

Follicums forskningsresultat presenteras vid World Congress for Hair Research i Miami

Den tyska forskargrupp som genererat viktiga delar av Follicums forskningsdata på human hud kommer att presentera resultaten både som en poster och som en muntlig presentation vid World Congress for Hair Research, som äger rum i Miami i Florida, USA, den 18-21 november 2015. World Congress for Hair Research är den största internationella kongressen för […]

9 september, 2015

Samarbete inlett med forskargrupp i Berlin inför start av klinisk studie

Som tidigare kommunicerats har Follicum för avsikt att inleda en klinisk fas I/IIa-studie runt årsskiftet 2015/2016. Vi kan nu meddela att samarbete inletts med Clinical Research Center for Hair and Skin Science (”CRC”) i Berlin, Tyskland, avseende vår planerade kliniska fas I/IIa-studie. Follicum avser att lämna in ansökan om start av klinisk studie till det […]

1 september, 2015

Lovande resultat från toxicitetsstudier

Follicum  meddelade i mars  2015 att bolaget startat två omfattande toxicitetsstudier,  som en förlängning och påbyggnad på de  två kortare toxicitetsstudier som avslutades med positiva resultat i februari 2015. De två omfattande toxicitetsstudierna har nu avslutats enligt plan, med mycket positiva resultat. Inga negativa reaktioner Resultaten av de omfattande toxicitetsstudierna visar att Follicums kandidat FOL-005 inte […]

25 augusti, 2015

Läkemedelssubstans klar och bolaget håller kommunicerad tidsplan

Follicum kan idag meddela att tillverkningen av peptiden,  den aktiva ingrediensen, som kommer att vara en del i framställningen av den produkt som ska användas i den planerade kliniska fas I/IIa-studien är klar. Bolaget publicerar härmed även en nulägesrapport i syfte att ge en sammanfattande beskrivning av bolagets verksamhet samt beskriva i vilken fas Follicums projekt […]

21 augusti, 2015

Halvårsrapport 2015

Follicums halvårsrapport 2015 (1 januari – 30 juni) är nu publicerad.

8 april, 2015

Information från Skatteverket

Skatteverket har tagit fram dokument med allmänna råd samt information om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av  Follicums nyemission år 2014 av aktier och teckningsoptioner. Dokumenten finns publicerade under Investerare/Aktieinformation/Skatteverkets information.

18 december, 2014

Follicum diskuterar samarbete med forskare i Lübeck

Läs intervjun med Follicums medarbetare som har åkt till Lübeck för att diskutera samarbete med några välrenommerade forskare där inom hårväxtområdet. Artikeln finns under Om Follicum/Aktuellt, eller genom att klicka här.

18 november, 2014

Follicum har beviljats medel för gränsöverskridande samarbete

Follicum har beviljats ett bidrag på EUR 2,000 av Region Skåne inom ramen för Fehmarnbelt-Öresund TransTechTrans-initiativet för att fördjupa ett samarbete med Universitätsklinikum Schleswig-Holstein i forskning om håravfall. Läs hela artikeln här.

13 oktober, 2014

Anmälningssedel

Anmälningssedel och Folder finns tillgänglinga under fliken Investerare.