Follicum meddelar härmed att nytt datum för publicering av delårsrapport tre (januari – september) är den 27 november 2014. Tidigare kommunicerat datum var den 20 november 2014.

För mer information om Follicum:

Jan Alenfall – VD Follicum AB
Telefon: 046-19 21 97
E-post: info@follicum.com