Om Follicum

Om Follicum

Follicums forskning och utveckling fokuserar på stimulering av hårtillväxt samt diabetes. I samband med forskning inom åderförkalkning upptäckte grundarna av Follicum att en modifierad variant av det kroppsegna proteinet osteopontin ökade hårväxten på möss. Företagets forskning baseras på kroppsegna proteiner som vi utvecklar läkemedel från. Den peptid som kommit längst i utvecklingen, FOL-005, påverkar regleringen av hårsäckars aktivitet.

Håravfall och/eller oönskad hårväxt påverkar miljontals människor världen över, både kvinnor och män, och orsakar ofta både fysiskt och psykiskt lidande. Det finns idag ingen riktigt effektiv behandling på marknaden och de få produkter som finns passar heller inte både män och kvinnor. Det saknas alltså produkter som både är effektiva och som har få biverkningar vilket medför att många män och kvinnor inte använder någon behandling.

Inom utvecklingsområdet diabetes har en annan peptid, FOL-014, visat sig stimulera frisättning av insulin från bukspottskörteln under laboratorieförsök, vilket är en viktig parameter i behandlingen av diabetespatienter. Follicum deltar i ett omfattande forskningssamarbete inom detta terapiområde vid Lunds Universitet med ett flertal starka partners inom forskning och utveckling.

Läs mer: