Affärsstrategi

Affärsstrategi

Follicums intäkter är tänkta att komma från utlicensiering eller försäljning av hela eller delar av företagets läkemedelsprojekt till läkemedelsföretag och/eller finansiella investerare efter genomförda kliniska studier. Follicum avser inte att etablera en egen försäljningsorganisation för att sälja läkemedel.

Läs mer: