Bakgrund

Bakgrund

Företagets grundare upptäckte att en särskild modifiering av ett i kroppen naturligt förekommande protein kraftigt kunde påverka hårsäckars aktivitet. I utökade prekliniska effektivitetsstudier har Follicums läkemedelskandidater tydligt visat att de har potential att både stimulera och hämma hårväxt beroende på testmodell.

Företagets grundare

Follicums grundare, Anna Hultgårdh Nilsson och Pontus Dunér, är båda disputerade forskare och har publicerat närmare 50 vetenskapliga artiklar tillsammans.