Historik

Historik

2021

 • Patentgodkännande i Europa för bolagets patent inom diabetes

2020

 • Vinnova-anslag för studier av FOL-peptiders bindning till receptorer på pankreas-celler
 • Patentgodkännande i USA för diabetespatent
 • Fas II-studien med FOL-005-kräm inleddes under första kvartalet, och under tredje kvartalet hade samtliga patienter inkluderats trots ett uppehåll i rekryteringen under våren pga covid-19-pandemin

2019

 • Positiva, humana ex vivo-data från prekliniska diabetesstudier med ny klass av FOL-peptider
 • Positiva resultat i toxikologi- och in vivo-studier inför kliniska studier med den nya topikala formuleringen av FOL-005
 • Tre forskare anställda för diabetesprojektet
 • Patentgodkännande i Europa, USA och Korea för stimulering av hårväxt
 • Ett vetenskapligt råd inom diabetesområdet inrättades
 • Samarbetsavtal med Bioglan för tillverkning av den nya krämliknande formuleringen för stimulering av hårväxt
 • Eurostars-anslag för utveckling av bolagest first-in-class-behandling av diabetes
 • Samarbetsavtal med proDERM i Tyskland för genomförande av klinisk studie med den topikala formuleringen på alopeci-patienter

2018

 • En användarvänlig topikal formulering med god stabilitet och penetrationsförmåga för stimulering av hårväxt utvecklades
 • En klinisk fas II-studie med positiva resultat på stimulering av hårväxt genomfördes
 • Framgångsrika prekliniska studier för diabetes-projektet

2017

 • Den kliniska fas I/IIa-studien med FOL-005 visade på god säkerhet och en statistiskt signifikant stimulering av hårväxten
 • Prekliniska studier på nya peptider visade på positiva resultat för diabetes
 • Diabetesforskargruppen vid Lunds universitet erhöll anslag från Novo Nordisk Foundation för att studera Follicums peptider
 • Follicum blev partner i ett omfattande forskningsprojekt kring diabetes vid Lunds universitet med anslag från Stiftelsen för Strategisk Forskning
 • Ett formuleringsprojekt för FOL-005 för att ta fram en topikal beredningsform inleddes

2016

 • Follicum startade en klinisk fas I/IIa-studie för att studera säkerhet och effekt för läkemedelskandidaten FOL-005

2015

 • Follicum genomförde flera toxikologiska studier för att förbereda inför kommande, kliniska studier på människa

2014

 • Follicum erhöll ALMI-bidrag tillägnat en förstudie inom dermatologi
 • Samarbete inleddes med professor Amos Gilhar vid universitetet i Haifa (Technion)
 • Follicum noterades på Spotlight Stock Market (tidigare AktieTorget) den 25 november 2014

2013

 • Positiva resultat i Follicums prekliniska studier ledde till att företaget erhöll Forska & Väx-bidrag från Vinnova
 • Jan Alenfall utsågs till VD

2012

 • Bolaget erhöll Vinnova-bidrag för att genomföra studier med FOL-005
 • Jan Alenfall utsågs till projektledare
 • Samarbete inleddes med professor Ralf Paus vid universitet i Münster och intressanta prekliniska resultat erhölls med FOL-005 vid Dabur Research Foundation, Indien

2011

 • Follicum AB bildades
 • Prekliniska experiment som avslutades under året indikerade att Follicums peptider stimulerade befintliga hårsäckar

2004

 • Grundarna upptäckte i samband med forskning inom åderförkalkning att ett modifierat protein ökar hårväxt på möss