Ledning

Jonas Edelswärd, tillförordnad verkställande direktör och finansdirektör sedan 2021

Jonas Edelswärd arbetar med finansiering av bolag i utvecklingsfas. Jonas har tidigare varit CFO i Zaplox under tiden när Zaplox introducerades på First North och är idag Styrelseordförande i Zaplox. Jonas Edelswärd har en civilekonomexamen från Växjö Högskola (idag Linnéuniversitetet) samt mer än 25 års erfarenhet från olika positioner med högteknologiska start up-bolag framför allt från innovationsmiljöerna kring Lunds universitet och Malmö högskola, Ideon Innovation och MINC. Han har även arbetat med mer mogna företag utifrån rollen som VD för det privatägda investmentbolaget AB Axel Granlund i Malmö (8 år). Jonas Edelswärd har stor erfarenhet av att utvärdera små och medelstora företag i olika skeden i bolagens utveckling, framför allt utifrån rollen som affärsutvecklare och VD för Teknopol AB i Lund. Under tiden på Teknopol arbetade han exempelvis med bolag som Polar Rose, Dignitana och Galenica. Edelswärd har tidigare även arbetat med företagsfinansiering som CFO på Almi Företagspartner Skåne. Jonas Edelswärd är certifierad styrelseledamot hos styrelseakademin och innehar ett antal styrelseuppdrag.

Innehav:
Jonas Edelswärd äger genom bolag 20 854 aktier i Follicum

Övriga väsentliga pågående uppdrag:

  • Zaplox AB: styrelseordförande
  • Galenica AB: styrelsemedlem
  • Pragati AB: styrelsemedlem