Styrelse

Styrelse

Gun-Britt Fransson, styrelseordförande sedan 2018

Gun-Britt Fransson har mer än 30 års erfarenhet av ledning, affärsutveckling och FoU inom bioteknik samt livsmedels- och läkemedelsutveckling. Fram till 2018 arbetade Fransson som VP R & D på Probi AB. Hon har även varit VD för Alligator Bioscience AB och forskningsdirektör vid Orkla Foods A/S samt innehaft forskningsledande befattningar inom KabiPharmacia AB. Fransson har stor erfarenhet av styrelsearbete och har varit ordförande och styrelseledamot i både privata och offentliga företag, stiftelser och universitet.

Innehav:
Gun-Britt Fransson äger 53 333 aktier i Follicum

Övriga väsentliga pågående uppdrag:

 • Invent Medic Sweden AB, Styrelseordförande
 • Medimi AB, Styrelseledamot
 • Lighthouse HB, Bolagsman
 • Lighthouse Life Science Consulting AB, Styrelsesuppleant

Alejandra Mørk, styrelseledamot sedan 2018

Alejandra Mørk är VD i KLIFO. Tidigare arbetade hon för Nycomed Pharma i 18 år, i olika ledande befattningar inom läkemedelsutveckling och “life cycle management”. Alejandra är styrelseledamot i Dansk Biotech och medlem i Danska Akademin för Tekniska Vetenskaper. Hon ingår också i EUCROF Pediatric Working Group.

Alejandra_Moerk

Innehav:
Alejandra Mørk äger inte, privat eller genom bolag, några aktier i Follicum

Övriga väsentliga pågående uppdrag:

 • Cyxone AB, Styrelseledamot
 • Heron Holding AS, Styrelseledamot

Lars H. Bruzelius, styrelseledamot sedan 2013

Lars Bruzelius är docent i företagsekonomi samt managementkonsult med stor erfarenhet från flera branscher, bl.a. medicinteknik. Han har bl.a. varit vVD och administrativ direktör i Gambro AB samt startat, utvecklat och ägt samt varit VD för managementkonsultföretag. Bruzelius har under senare år verkat som styrelseledamot i olika bolag samt investerat i ett flertal start-up-bolag, framför allt inom life science.

Innehav:
Lars Bruzelius äger via Brushamn Invest Aktiebolag 2 798 047 aktier i Follicum

Övriga väsentliga pågående uppdrag:

 • Brushamn Holding Aktiebolag, Styrelseledamot
 • Brushamn Invest Aktiebolag, Styrelseledamot
 • Lunds universitets stipendiestiftelse, Styrelseledamot

Carl-Johan Spak, styrelseledamot sedan 2019

Carl-Johan Spak är Senior Advisor på Flerie Invest. Han har mellan 2009 och 2020 varit verksam på ledande positioner inom Recipharm, senast som VD på Recipharm Venture Fund AB. Han har över 30 års erfarenhet från läkemedelsindustrin i roller som VD från både små start-ups och större läkemedelsbolag. Carl-Johan är tandläkare och odontologie doktor.

Innehav:
Carl-Johan Spak äger inte, privat eller genom bolag, några aktier i Follicum

Övriga väsentliga pågående uppdrag:

 • Pharmacolog i Uppsala AB, styrelseledamot
 • Symcel Sverige AB, styrelseledamot
 • Empros Pharma AB, styrelseledamot
 • Atrogi AB, styrelseledamot
 • Prokarium Ltd, styrelseledamot
 • Prokarium Hodings Ltd, styrelseledamot
 • Kahr Medical Ltd, styrelseledamot
 • EpiEndo ehf, styrelseledamot
 • Xspray AB, styrelseledamot
 • Buzzard Pharmaceuticals AB, styrelsesuppleant