Vetenskapliga rådgivare diabetes

Vetenskapliga rådgivare diabetes

Follicum har byggt upp ett kvalificerat vetenskapligt råd med erfarenhet och kunskaper inom diabetes. Syftet är att strategiskt diskutera forskningen i företaget för att maximera utvecklingspotentialen i projektet.

Professor Anna Hultgårdh

Professor Anna Hultgårdh, Kärlväggsbiologi, Lunds universitet. Ordförande i det vetenskapliga rådet, styrelseledamot i och en av grundarna i Follicum AB.

Professor Dame Frances Mary Ashcroft

Professor Dame Frances Mary Ashcroft FRS FMedSci, Department of Physiology Anatomy and Genetics, University of Oxford. Ashcroft är ”Fellow of the Royal Society of London”. Hennes forskning är fokuserad på små kanaler i cellens membran vilka är viktiga för insulinfrisättningen. En av hennes viktigaste upptäckter har lett till att nyfödda barn med diabetes inte behöver ges insulininjektioner dagligen utan kan istället ta en tablett vilket leder till att insulin kan frisättas från bukspottkörteln. Ashcroft har erhållit ett antal internationella priser för sina forskningsresultat.

Dr. Gunnar Olsson

Dr. Gunnar Olsson är legitimerad läkare, docent och tidigare adjungerad professor, Karolinska Institutet, med stor erfarenhet från ledande positioner inom läkemedelsindustrins forskning och utveckling. Han har arbetat på ledningsnivå inom Global R&D inom Astra/AstraZeneca i mer än 20 år och har omfattande erfarenhet av produktutveckling och ”life cycle management”, samt har bidragit till mer än ett dussin framgångsrika globala produktregistreringar, varav sju uppnått så kallad ”Block Buster status” – med en årlig försäljningsvolym överstigande 1 miljard USD, för läkemedel mot både hjärt- och kärlsjukdomar och mag-tarmsjukdomar.

Professor Göran K. Hansson

Professor Göran K. Hansson, Kardiovaskulär Medicin, Karolinska Institutet, vice ordförande i Nobelstiftelsen och ständig sekreterare i Kungliga Vetenskapsakademin. Hansson studerar sambandet mellan kardiovaskulära sjukdomar och immunförsvaret. Han undersöker vad som aktiverar ett oönskat immunförsvar som många gånger är fallet vid kroniska sjukdomar. Nya fynd tyder på att metaboliter av aminosyror kan vara viktiga för att styra cellerna i immunförsvaret. Konceptet testas nu för att se om detta skulle kunna utvecklas till ett nytt läkemedel för behandling av kardiovaskulär sjukdom.

Professor Jan Nilsson

Professor Jan Nilsson, Cardiovascular Research – Immunity and Atherosclerosis, Faculty of Medicine/Department of Clinical Sciences, Lund University. Jan Nilsson är medlem av Kungliga Vetenskapsakademin, ledamot av Vetenskapsrådets styrelse och tidigare dekanus för Medicinska fakulteten vid Lunds Universitet. Hans forskning är inriktad på uppkomstmekanismer för kardiovaskulära komplikationer vid diabetes. Han har även arbetat med utveckling av nya antikroppsbaserade läkemedel mot hjärtkärlsjukdom.

Professor (Sr) Åke Lernmark

Professor (Sr) Åke Lernmark, EXODIAB: Excellence in Diabetes Research in Sweden, Diabetes och Celiaki, Lund University. Lernmarks forskningsområde är Typ I-diabetes och genetiska faktorer vilka leder till autoimmunitet mot de insulin-producerande celler i bukspottkörteln. Målet är att förstå sjukdomens etiologi genom att ta reda på om specifika miljöer kan trigga den autoimmuna reaktionen. På bas av vetenskapliga publikationer i internationella tidskrifter rankades Lernmark i december 2018 bland topp 10 experter i världen vad gäller Typ I-diabetes.