Hämning av hårväxt

Hämning av hårväxt

Follicums ledande läkemedelskandidat för att hämma hårväxt, FOL-005, baseras på ett stort kroppseget protein som har modifierats.

Prekliniska resultat

Oberoende in-vitro studier som utförts med FOL-005 vid ett ledande universitet i Tyskland visade kraftig hämning av hårväxt på levande mänsklig hudvävnad i korttidsstudier. I en uppföljande studie på särskilda möss (s.k. SCID möss) där human hud hade transplanteras kunde en kraftig hämning av hårväxt observeras efter långtidsbehandling. Denna studies upplägg är så likt man kan komma en klinisk studie på människor.

Eftersom denna läkemedelskandidat baseras på ett kroppseget protein som bryts ner av kroppen kommer läkemedlet sannolikt inte ha några allvarliga biverkningar på varken kvinnor eller män och till dags dato har inga biverkningar observerats vare sig i de prekliniska och toxikologiska studierna eller den kliniska studien som nu pågår.

Hirsutism

Hirsutism är ett vanligt, ofta psykologiskt påfrestande, tillstånd då en kvinna utvecklar manlig hårväxt. Det påverkar 5-10% av alla kvinnor i fertil ålder som ofta utvecklar grov, mörk hårväxt på överläpp, haka, bröstkorg, buk eller rygg.

Hirsutism kräver ständig behandling och ingen av dagens tillgängliga behandlingar tar bort hårväxten helt. Dagens behandlingar kräver ofta konstant och frekvent användning.