Stimulering av hårväxt

Stimulering av hårväxt

Follicums läkemedelskandidater för stimulering av hårväxt baseras på det ursprungliga fyndet att ett stort protein som har modifierats hade en kraftigt stimulerande effekt efter administration till möss.

Unik produkt

Idag finns inga effektiva produkter på marknaden för att stimulera hårväxt som passar både kvinnor och män, och som är utan biverkningar. Eftersom Follicums läkemedelskandidater baseras på ett kroppseget protein som bryts ner av kroppen antas läkemedlet inte ha några allvarliga biverkningar på varken kvinnor eller män. Till dags dato har inga biverkningar observerats i de prekliniska studierna.

Prekliniska resultat

Follicum har genomfört prekliniska studier där signifikant stimulering av hårväxt har uppvisats på möss redan vid låga doser.

De korttidstoxikologiska studierna har inte heller visat några negativa effekter av denna substansklass.

De prekliniska effektstudierna på möss har främst utförts av ett oberoende kontraktsforskningslaboratorium i Indien (Dabur Research Foundation). Dabur har tidigare utfört studier med minoxidil (den aktiva substansen i Rogaine®) och i jämförelse med dessa resultat stimulerade Follicums substanser (i prekliniskt jämförbara studier) hårväxt betydligt snabbare och producerade hårväxt över ett betydligt större område än minoxidil.

Rogaine® är ett varumärke inom McNeil-PPC Inc-koncernen, och de använda namnen är varumärken i respektive företag