Riktad nyemission till Swedish Growth Fund registrerad hos Bolagsverket den 22 januari 2018

23 januari, 2018

Riktad nyemission till Swedish Growth Fund registrerad hos Bolagsverket den 22 januari 2018

Den riktade emissionen motsvarar 1 446 280 nya aktier.

Antalet aktier efter emissionen uppgår nu till 28 121 566 och bolagets aktiekapital efter emissionen är 3 374 587,92.

För ytterligare information om emissionen se pressrelease den 1 november 2017.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jan Alenfall – VD, Follicum AB
Telefon: 046 – 19 21 97
E-post: info@follicum.com

Om Follicum AB
Follicum AB är ett biotech företag med fokus på forskning och utveckling av peptidbaserade läkemedel. Follicums primära fokusområde är stimulering av hårväxt, där företaget i en nyligen genomförd klinisk prövning visat mycket lovande resultat med produktkandidaten FOL-005. Inom diabetes har läkemedelskandidaten FOL-014 visat sig öka insulinfrisättningen i pre-kliniska modeller. Bolaget grundades 2011 och är baserat i Lund, Sverige. Follicum noterades på AktieTorget 2014 och handlas under FOLLI. www.follicum.com.

Öppna Pressmeddelande