[vc_row rt_row_background_width=”default” rt_row_style=”default-style” rt_row_borders=”” rt_row_paddings=”true” rt_bg_effect=”classic” rt_bg_image_repeat=”repeat” rt_bg_size=”cover” rt_bg_position=”right top” rt_bg_attachment=”scroll” rt_bg_video_format=”self-hosted”][vc_column rt_bg_image_repeat=”repeat” rt_bg_size=”auto auto” rt_bg_attachment=”scroll”][vc_column_text]Follicum vill med våra nyhetsblad nå ut till så många som möjligt av bolagets ägare och intressenter. Om du vill följa vår fortsatta utveckling ber vi dig därför att registrera din e-postadress på vår hemsida, www.follicum.se.

Bästa aktieägare,

2017 har redan burit med sig många spännande nyheter!  Vi har framgångsrikt avslutat den första kliniska studien med FOL-005, en kombinerad fas I/IIa-studie, helt enligt plan. Dessutom ingår Follicum sedan ett par månader i ett omfattande diabetesprojekt som leds från Lunds universitet och vars arbete finansieras av Stiftelsen för strategisk forskning. Möjligheten att ingå i diabeteskonsortiet har vi fått tack vare vår nya substans FOL-014, som i pre-kliniska studier visat intressanta effekter på frisättning av insulin.

Fas I/IIa-studie med FOL-005

Den första kliniska studien med FOL-005, som genomfördes vid Charité-sjukhuset i Berlin, visade en god säkerhetsprofil för substansen, vilket också var den primära målsättningen med studien. Dessutom visade resultaten en stimulering av hårtillväxt med cirka 8 % ökning jämfört med före behandling. Med tanke på att studien är utförd på lår, där hårfollikeln har en långsammare cykel jämfört med hårsäckar på skalpen, är vår bedömning att detta är ett bra resultat. Effektresultaten är också i linje med vad som publicerats för befintliga preparat i betydligt större registreringsgrundande fas III-studier på skalp. Resultaten från vår fas I/II-studie ska nu bekräftas i en fas II-studie på skalp.

Att FOL-005 är säker och tolererades väl av studiedeltagarna är oerhört viktigt och grund-läggande för det fortsatta utvecklingsprogrammet, som vi hoppas ska leda fram till att patienter framöver kan erbjudas en ny behandlingsmöjlighet med FOL-005.[/vc_column_text][vc_separator style=”style-4″][vc_row_inner rt_row_style=”global-style”][vc_column_inner width=”1/2″ rt_bg_image_repeat=”repeat” rt_bg_size=”auto auto” rt_bg_attachment=”scroll”][vc_single_image image=”2022″ img_size=”full” onclick=”link_image”][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/2″ rt_bg_image_repeat=”repeat” rt_bg_size=”auto auto” rt_bg_attachment=”scroll”][vc_column_text]Hårtillväxt efter tre månaders behandling med placebo (PL) och fyra doser med FOL-005 (D1-D4). Mörka staplar är andelen studiedeltagare med en hårstimulerande effekt och de ljusa är den andel som inte fick någon hårstimulerande effekt. Den röda linjen visar ett klockformat dosberoende av FOL-005.[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_separator style=”style-4″][vc_column_text]

Marknad för läkemedel som stimulerar hårväxt

Marknaden för behandling av alopecia, d v s skallighet, är omfattande. Försäljningen av registrerade läkemedel uppgår till cirka 3 miljarder USD globalt årligen, och FOL-005 skulle utgöra ett värdefullt alternativ eller komplement för de patienter som behöver alternativa behandlingar.

Parallellt pågår också utvecklingen av en användarvänlig formulering. Utvecklingsarbetet följer ett antal parallella spår för att avgöra om det är en salva, kräm, gel eller rentav FOL-005 i form av nanopartiklar som bäst ger en säker och tilltalande behandling.  Flera olika prototypformuleringar testas nu, och baserat på resultaten från stabilitetsstudier och andra in vitro-studier kommer den bästa formuleringen att väljas ut. Den framtagna beredningsformen kommer sedan att prövas i ytterligare fas II och därefter fas III-studier inför registrering och lansering.

FOL-014 visar effekt i diabetes i prekliniska studier

Follicums prekliniska forskning på andra humana proteiner har resulterat i den nya peptiden FOL-014. Denna peptid har visat sig ge en markant ökning av insulinfrisättning från celler som isolerats från bukspottskörteln på möss. Ytterligare prekliniska studier inom diabetes pågår för att undersöka effekterna av FOL-014 vidare. Diabetes typ 2 är en folksjukdom som uppkommer på grund av vällevnad så som felaktig kost, alkohol, rökning och brist på motion. Världshälsoorganisationen uppskattar antalet personer med diabetes till fler än 420 miljoner i världen, och förekomsten förväntas fördubblas inom 20 år. Follicums vision är att bygga nya värden inom behandling av diabetes, tack vare de mycket intressanta effekter FOL-014 visat.[/vc_column_text][vc_separator style=”style-4″][vc_row_inner rt_row_style=”global-style”][vc_column_inner width=”1/2″ rt_bg_image_repeat=”repeat” rt_bg_size=”auto auto” rt_bg_attachment=”scroll”][vc_single_image image=”2025″ img_size=”full” alignment=”center” onclick=”link_image”][vc_column_text]Ansamling av Follicums peptid i bukspottskörteln. Mörkare nyans motsvarar högre koncentration av peptiden i vävnaden.[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/2″ rt_bg_image_repeat=”repeat” rt_bg_size=”auto auto” rt_bg_attachment=”scroll”][vc_single_image image=”2024″ alignment=”center” onclick=”link_image”][vc_column_text]Follicums peptid (röd) binder till insulinproducerande celler i bukspottskörteln. Blå färg markerar cellkärnor, grönt är en bakgrundsfärg som används för att urskilja separata vävnader.[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_separator style=”style-4″][vc_column_text]Typ 2 diabetes behandlas idag med ett antal olika läkemedel. Flera behandlingar syftar till att skjuta upp, minska eller helt undvika insulin-behandling. Bland sådana relativt nya mediciner finns bland andra GLP-1-analoger, vilka stimulerar kroppens egen insulinproduktion. GLP-1-analogerna är idag bland de mest lönsamma diabetesprodukterna och försäljningsvärdet väntas dessutom öka med mer än ca 10 % de kommande tio åren. Den mest sålda rodukten, Victoza från Novo Nordisk, har en marknadsandel på 60 % och omsatte under 2016 ca 20 miljarder DKK.[/vc_column_text][vc_row_inner rt_row_style=”global-style”][vc_column_inner width=”1/4″ rt_bg_image_repeat=”repeat” rt_bg_size=”auto auto” rt_bg_attachment=”scroll”][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/2″ rt_bg_image_repeat=”repeat” rt_bg_size=”auto auto” rt_bg_attachment=”scroll”][vc_single_image image=”2023″ img_size=”240″ alignment=”center” onclick=”link_image”][vc_column_text]Insulinfrisättning från isolerade Langerhanska öar efter behandling med GLP-1 (svart stapel) och Follicums peptid (två koncentrationer, blå staplar) och utan behandling (vit stapel).[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/4″ rt_bg_image_repeat=”repeat” rt_bg_size=”auto auto” rt_bg_attachment=”scroll”][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_separator style=”style-4″][vc_column_text]

Follicum är partner i omfattande diabetes-forskningsprojekt

Stiftelsen för Strategisk Forskning bidrar med anslag till projekt inom naturvetenskap, teknik och medicin och Follicum har inbjudits att delta i det diabetesprojekt som kommer att drivas vid Lunds universitet. Projektet har ett anslag om upp till cirka 100 miljoner SEK fördelat över flera år och Follicum deltar tillsammans med flera etablerade aktörer inom diabetesområdet, såsom Novo Nordisk, Johnson & Johnson Innovation, Pfizer och andra aktörer såsom Probi, CardioVax och Region Skåne/Skånes Universitetssjukhus i Malmö. Det är de prekliniska resultaten med FOL-014 som ligger till grund för Follicums deltagande, och tillsammans med övriga deltagare kommer vi att driva utvecklingsarbetet inom diabetes framåt.

Efter ett mycket givande första halvår för Follicum ser vi fram emot en lika intressant och givande höst! Med dessa rader vill jag tacka för ert värdefulla stöd som aktieägare och önska en glad sommar. Och, kom ihåg att registrera dig på hemsidan ifall du även i fortsättningen vill få våra nyhetsblad.

Lund den 21 juni 2017

Jan Alenfall, VD

Öppna Nyhetsbrev[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]